Preskočiť na obsah

Prínos kalcia pri mimonemocničnej zástave srdca

srdce
Foto: Shutterstock

Kalcium je odporúčanou liečbou u vybraných pacientov so zástavou srdca, spôsobenou hyperkalémiou, hypokalcémiou alebo predávkovaním blokátormi kalciových kanálov. Mohlo by byť jeho použitie u širšej populácie pacientov so zástavou srdca prospešné vzhľadom na jeho pozitívny vplyv na kontraktibilitu myokardu? Dánski autori randomizovali 391 dospelých v priemernom veku 68 rokov s mimonemocničnou zástavou srdca k jednej alebo dvom dávkam chloridu vápenatého intravenózne alebo intraoseálne, alebo k fyziologickému roztoku. Primárny cieľový ukazovateľ, návrat spontánneho obehu, sa medzi skupinami štatisticky nelíšil (19 % v skupine s kalciom a 27 % v skupine s normálnym roztokom; P=0,09), ale trend k horším výsledkom na aktívnej liečbe viedol k predčasnému ukončeniu štúdie. Prežitie po 30 dňoch a neurologické výsledky tiež vykazovali u kalcia nepriaznivé trendy.

Podávanie vápnika u neselektovaných pacientov s mimonemocničnou zástavou srdca neprináša žiadny prospech a môže viesť k horším výsledkom.

Zdroj: Vallentin MF et al. Effect of intravenous or intraosseous calcium vs saline on return of spontaneous circulation in adults with out-of-hospital cardiac arrest: A randomized clinical trial. JAMA 2021 Dec 14; 326:2268.

Zdieľajte článok

Odporúčané