Preskočiť na obsah

Prínos paliatívnej starostlivosti na kardiologických JIS

iStock-1088537588
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Autori americkej práce, ktorá hodnotila dáta viac ako 13 tisíc pacientov liečených na kardiologických jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS), vedených v špeciálnom registri, zistili, že u relatívne vysokého počtu zomrelých boli použité pokročilé terapeutické metódy, ako napr. mechanická podpora obehu, a rovnako čas od prijatia do rozhodnutia o ukončení aktívnej liečby bol pomerne dlhý.

Poukázali tak na potenciál paliatívnych tímov, vďaka ktorým sa skôr dajú identifikovať chorí, ktorí už z aktívnej liečby nebudú profitovať.

Tam, kde sa o pacienta staral paliatívny tím, bolo rozhodnutie o ukončení aktívnej liečby stanovené častejšie. Je dôležité vedieť, že úloha paliatívneho tímu je na kardiologických JIS nezastupiteľná – nejde totiž len o úľavu od symptómov, ale o komplexné zabezpečenie chorých a ich rodín z hľadiska komunikácie a sociálnych alebo spirituálnych potrieb.

Na kardiologických JIS zomrelo 10 % chorých; 68 % z nich malo v čase úmrtia v dokumentácii záznam o rozhodnutí o ukončení aktívnej liečby so zdôraznením nutnosti poskytnutia úľavových opatrení.

Medián času od prijatia po ukončenie aktívnej liečby bol 3,4 dňa. Sedem a viac dní do tohto rozhodnutia uplynulo u 27 % pacientov.

Medzi ukončením aktívnej liečby a úmrtím uplynulo menej ako 24 hodín u 88 % pacientov, kedy medián dosiahol 3,8 hodiny.

Celkovo 78 % pacientov, u ktorých bola aktívna liečba ukončená, bolo pred týmto rozhodnutím mechanicky ventilovaných a 26 % podstúpilo mechanickú podporu obehu.

Zdroj: https://www.kardio-cz.cz/newsletter-05-2022-1121/

Zdieľajte článok

Odporúčané