Preskočiť na obsah

Príprava reformy vzdelávania zdravotníkov

vzdelavanie
https://www.health.gov.sk

V pondelok, 10. októbra 2022 sa uskutočnilo stretnutie ministra zdravotníctva Slovenskej republiky Vladimíra Lengvarského a  štátnej tajomníčky Lenky Dunajovej Družkovskej so šéfmi lekárskych fakúlt v SR – s dekanom LF UK Bratislava profesorom Jurajom Šteňom, rektorom LF SZU profesorom Petrom Šimkom, prodekanom JLF UK v Martine Jánom Švihrom a online sa pripojil aj profesor Peter Jarčuška, prodekan LF UPJŠ v Košiciach. Za rezort zdravotníctva sa na stretnutí zúčastnila aj profesorka Monika Jankechová, riaditeľka odboru zdravotníckeho vzdelávania.

Obsahom rokovaní boli otázky vzdelávania na vysokých školách v súvislosti s aktuálnou, ale aj dlhoročnou situáciou v zdravotníctve. Témou rozhovorov bolo aj získanie informácií od najpovolanejších o často diskutovanej možnosti zvýšenia počtu študentov na lekárskych fakultách a o tom, za akých podmienok štúdium prebieha. Prítomní diskutovali aj o stave a  limitáciách pregraduálneho vzdelávania, špecializačného štúdia, o vykonávaní praktickej výučby a podobne.

Šéfovia lekárskych fakúlt konštatovali potrebu vykonať objektívnu a presnú analýzu počtu chýbajúcich lekárov v SR a jeho príčin, a na základe nej definovať, čo sa čaká v tomto smere od fakúlt. Profesori vyslovili aj názor, že jednou vecou je zvyšovanie počtu študentov, ale druhou je udržať mladých lekárov na Slovensku. Účastníci stretnutia konštatovali, že lekárske vysoké školstvo je síce kvalitné, ale  finančne dlhodobo poddimenzované.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský sa zúčastneným zástupcom fakúlt poďakoval za ich prácu a vyjadril presvedčenie, že sa do rozpočtu na rok 2023 podarí zapracovať aj ich finančné požiadavky, ktoré boli ministerstvom za  túto oblasť vznesené a požadované. Vzdelávanie zdravotníkov patrí medzi priority rezortu, čo dokazuje aj široká diskusia naprieč odbornými či stavovskými organizáciami.

Počas stretnutia viacerí hostia konštatovali, že na všetkých stranách je vôľa zlepšiť podmienky štúdia na lekárskych fakultách v SR a urobiť maximum pre to, aby mladí lekári neodchádzali do zahraničia, čo sa ale nedá dosiahnuť doslova „zo dňa na deň.“ Memorandum o spolupráci pri reforme vzdelávania mladých lekárov, na ktorom zúčastnené strany spolupracujú, má nielen vyjadriť túto vôľu, ale priniesť aj  konkrétne kroky a dôležité údaje podľa návrhov lekárskych fakúlt, a teda ich reálnych potrieb.

V najbližších dňoch sa uskutoční zber nevyhnutných dát, pričom ministerstvo rozpošle fakultám presnú metodiku ich získavania a bude pokračovať v príprave spomínaného memoranda aj na základe konkrétnych pripomienok zo strany lekárskych fakúlt. Štátna tajomníčka ministerstva Lenka Dunajová Družkovská ubezpečila prítomných hostí o zriadení pracovnej skupiny na prípravu reformy vzdelávania v zdravotníctve za účasti zástupcov lekárskych fakúlt: „Aj túto reformu budeme pripravovať v úzkej spolupráci s odborníkmi, na základe faktov a údajov, ktoré nám budú zaslané, s ohľadom na hlavné a veľmi dôležité ciele, ktoré pred sebou máme a ktoré chceme v čo možno najkratšom čase dosiahnuť,“ skonštatovala štátna tajomníčka.

(MZSR) tlačová správa Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, redakčne skrátené

Zdieľajte článok

Odporúčané