Preskočiť na obsah

Riziká expozície systémovým steroidom u kosáčikovej anémie

iStock-908034252
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Vazo-okluzívne epizódy (VOE) často komplikujú priebeh choroby u pacientov s kosáčikovou anémiou. Tieto bolestivé epizódy môžu vzniknúť bez spúšťača, alebo môžu byť spôsobené zmenami teploty, infekciou, dehydratáciou či stresom.

Užívanie systémových kortikosteroidov je považované za možný rizikový faktor VOE, ale tiež sa o tom diskutuje ako o možnej liečbe VOE (vrátane akútneho hrudného syndrómu).

S cieľom zistiť, či je ambulantné užívanie systémových kortikosteroidov spojené so zvýšením rizika hospitalizácie pre VOE, analyzovali autori novej štúdie údaje z francúzskej populačnej kohorty viac ako 5000 pacientov so SA, ktorí boli hospitalizovaní pre VOE v rokoch 2010-2018.

Z týchto pacientov bolo 45 % aspoň raz vystavených kortikosteroidom. Po úprave na mätúce faktory ako sú infekcie a transfúzie sa ukázalo, že expozícia systémovým steroidom bola spojená so štvornásobne zvýšeným rizikom hospitalizácie pre VOE.

Medián času medzi predpísaním kortikosteroidu a hospitalizáciou pre VOE bol 5 dní.

Riziko VOE bolo vyššie u dospelých ako u detí, u žien ako u mužov a u pacientov neexponovaných hydroxyuree ako u pacientov exponovaných hydroxyuree.

Obmedzenie štúdie: riziko nebolo možné rozlíšiť podľa genotypu kosáčikovej anémie, ani podľa indikácie, dávky, alebo dĺžky predpisovania steroidov.

Okrem toho autori nemohli určiť, či steroidy prinášajú nejaké priaznivé účinky (ako sa predtým predpokladalo u akútneho hrudného syndrómu).

Zdroj: Walter O et al. Risk of vaso-occlusive episode after exposure to corticosteroids in patients with sickle cell disease. Blood 2022 Jun 30; 139:3771.

Zdieľajte článok

Odporúčané