Preskočiť na obsah

Semaglutid znižuje u obéznych riziko diabetu 2. typu o viac ako 60 percent redakcia

Foto: shutterstock.com

Podľa analýzy údajov zo štúdií STEP 1 a STEP 4, prezentovanej na tohtoročnom kongrese EASD (European Foundation for the Study of Diabetes, Európska asociácia pre štúdium diabetu) znižuje semaglutid v dávke 2,4 mg podávaný raz týždenne desaťročné riziko vzniku diabetu 2. typu u osôb s nadhmotnosťou alebo obezitou o viac ako 60 percent v porovnaní s placebom, a to počas 68 týždňov liečby.

V štúdii STEP 1 boli 1 961 účastníkom náhodne pridelený semaglutid 2,4 mg alebo placebo podávané raz týždenne po dobu 68 týždňov. Pri liečbe semaglutidom sa riziko vzniku diabetu 2. typu znížilo približne o 61 percent, z 18,2 percenta na začiatku štúdie na 7,1 percenta po 68 týždňoch. V štúdii STEP 4 užívalo 803 účastníkov semaglutid 2,4 mg po dobu 20 týždňov, potom bola kohorta náhodne rozdelená v pomere 2 : 1 k pokračovaniu užívania semaglutidu alebo k prechodu na podávanie placeba po dobu 68 týždňov.

Na dáta zo štúdií STEP 1 a STEP 4 priniesol post hoc aplikovaný systém stagingu kardiometabolických ochorení, nástroj pre hodnotenie desaťročného rizika vzniku diabetu 2. typu – zahŕňa pohlavie, vek, rasu, index telesnej hmotnosti (BMI), krvný tlak, glykémiu, triglyceridy a HDL cholesterol. Výsledkom je skóre, ktoré ukazuje percentuálne riziko vzniku diabetu 2. typu počas nasledujúcich desiatich rokov. Medzi účastníkmi štúdie STEP 1 s normoglykémiou sa riziko diabetu 2. typu u tých, ktorí užívali semaglutid, znížilo z 15,4 percenta na začiatku liečby na 6,3 percenta v 68. týždni, u osôb s prediabetom sa riziko diabetu 2. typu znížilo z 22,4 percenta na začiatku liečby na 8,3 percenta v 68. týždni pri užívaní semaglutidu. U placeba došlo k minimálnemu zníženiu rizika.

Zdroj: Garvey WT, et al. SO 40. Presented at: European Association for the Study of Diabetes Annual Meeting; Sept. 19–23, 2022; Stockholm (hybrid meeting).

Zdieľajte článok

Odporúčané