Preskočiť na obsah

Skúsenosti s ochranou dýchacích ciest u pacientov s astmou

astma, pacient
Foto: Shutterstock

Odborníci z Chicagskej univerzity zorganizovali online výskum, v ktorom oslovili 501 dospelých osôb s astmou, aby zmapovali, aké problémy so sebou prináša nosenie rúšok a respirátorov v dobe pandémie. Hoci účastníci v prevažnej miere adherovali k daným opatreniam, 84 % z nich udávalo dyskomfort a 75 % ťažkosti s dýchaním už počas krátkej doby po nasadení ochrany dýchacích ciest. Sledovanie doložilo súvislosť medzi nedostatočne kontrolovanou astmou a väčším počtom ťažkostí pri nosení rúšok a respirátorov. Niektorí účastníci výskumu v otvorených odpovediach navrhovali pravidelné prestávky pri nosení ochrany dýchacích ciest, ktoré osobám s astmou umožnia dýchať zhlboka a praktizovať dychové cvičenia. Iní odporučili používanie pulzného oxymetra na monitorovanie dostatočného okysličenia krvi.

Zdroj: https://today.uic.edu/new-study-reports-mask-wearing-experiences-of-adults-with-asthma

Zdieľajte článok

Odporúčané

Editoriál

9. 5. 2022

To, ako teraz vyzerá pregraduálna výchova lekárov, ovplyvní klinickú prax a kvalitu starostlivosti s odstupom desiatich, pätnástich rokov. Prinášame…

Editoriál

24. 1. 2023

Vážení čitatelia, otvárate  prvé vydanie elektronického časopisu Tribune.sk v roku 2023. Aký bude tento rok pre slovenské zdravotníctvo? Ustoja…