Preskočiť na obsah

Snahy zlepšiť dlhodobú starostlivosť o seniorov celosvetovo narastá

seniorka, lékařka
Foto: Shutterstock

Svetová asociácia GLOBAL AGEING NETWORK vydala „Výzvu vládam celého sveta“, ktorá vyzýva vlády k reformám a zmenám systému dlhodobej starostlivosti o seniorov. Na výzve, ktorá je reakciou na blížiace sa a zväčšujúce sa riziko budúcej nedostupnosti služieb dlhodobej starostlivosti o seniorov, pracovali odborníci z celého sveta viac než rok.

Množstvo krajín, ako na úrovni profesijných asociácií, odborných spoločností, tak aj vlád, rieši problémy udržateľnosti systémov dlhodobej starostlivosti z dôvodu narastajúceho počtu starších osôb, ktoré potrebujú každodennú, často náročnú starostlivosť v dôsledku výrazného nárastu výskytu demencie, ale aj kritického nedostatku zamestnancov v sociálnych službách.

Austrália vyzýva ku zmenám systému dlhodobej starostlivosti, Holandsko avizuje dlhodobú neudržateľnosť súčasného systému a kapacít, Anglicko otvorene hovorí o kríze systému dlhodobej starostlivosti. V Európe napr. aktuálne chýba viac než jeden milión pracovníkov v sociálnych službách.

Výzva vládam celého sveta (Call to the Governments on Long-term Care and Ageing) obsahuje nielen popis najväčších problémov a súčasných výziev dlhodobej starostlivosti, akcent na potrebu a dôležitosť zabezpečenia starostlivosti a podpory starším osobám ako zaručenie ich základného práva na dôstojný život, ale aj konkrétne smery riešenia a dôležité princípy. Podľa predpokladov zástupcov svetovej organizácie totiž najmenej polovica všetkých seniorov bude v určitej fáze svojho života potrebovať niektoré služby dlhodobej starostlivosti.

Celosvetovú odbornú skupinu expertov riadil predseda Global Ageing Network Jiří Horecký, ktorý je zároveň prezidentom Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v Českej republike.

„Množstvo krajín rieši nutnosť zmien a reforiem systémov podpory a dlhodobej starostlivosti o seniorov a množstvo krajín tieto systémy ešte len vytvára (Afrika, Južná Amerika). Okrem iného aj nedávna pandémia covidu-19 ukázala, ako krehké, podhodnotené, podfinancované a do budúcna nepripravené na zvyšujúcu sa potrebu sú nielen európske systémy,“ uvádza Jiří Horecký, predseda Global Ageing Network a spoluautor celosvetového dokumentu Call to the Governments on Long-term Care and Ageing.

V ČR sa už od 90. rokov 20. storočia odborníci snažia vyriešiť problémy týkajúce sa poskytovania dlhodobej starostlivosti alebo tzv. sociálne-zdravotného pomedzia. Zatiaľ bez väčšieho úspechu, hoci sa túto problematiku snažilo vyriešiť nespočetne veľa pracovných skupín rezortných aj medzirezortných. Bolo usporiadané množstvo guľatých stolov, konferencií, ale aj odborných diskusií. Bolo učinených mnoho záväzkov v programoch politických strán či hnutí, dokonca aj v programových vyhláseniach vlád. Všetky tieto snahy zostali bohužiaľ zatiaľ bez konkrétneho výsledku. Problém vychádza nielen z nedostatku financií, pracovníkov a všeobecného záujmu o túto problematiku, ale aj z komunikačných bariér zrejmých medzi medzi ministerstvom práce a sociálnych vecí a ministerstvom zdravotníctva.

Aktuálne je v ČR alokovaných 9 miliárd korún s cieľom skvalitniť sociálnu starostlivosť a podporu prechodu ku komunitnej sociálnej a dlhodobej starostlivosti. Dokončenie investície je naplánované ku koncu roka 2026 a financie sú určené obzvlášť na rozvoj pobytových, ambulantných a terénnych služieb sociálnej starostlivosti a nákup nízkoemisných vozidiel pre sociálne služby.

„Je na čase sa vzchopiť. Napriek tomu, že každá krajina má inú východiskovú pozíciu, vlády by sa mali zaoberať otázkou, ako seniorom zaistiť prístup ku službám dlhodobej starostlivosti, aby mohli prežiť záver svojho života dôstojne,“ doplnila Katie Smith Sloanová, výkonná riaditeľka Global Ageing Network.

Podnetom, prečo sa odborníci z celého sveta rozhodli k spísaniu tejto výzvy, boli dopady pandémie covidu-19 na seniorov po celom svete, ktoré poukázali hlavne na dlhodobo zanedbanú infraštruktúru služieb dlhodobej starostlivosti, nedostatok personálu, podfinancovanie, ale aj na to, že dlhodobá starostlivosť nie je prioritou súčasných vlád.

Výzva je dostupná na webových stránkach APSS ČR (www.apsscr.cz).

Zdieľajte článok

Odporúčané