Preskočiť na obsah

Štúdia spája mikrobióm so závažnosťou a regeneráciou po CMP

mikrobiom
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Nová štúdia identifikovala kmene črevnej mikroflóry, ktoré sú spojené so závažnejším priebehom cievnej mozgovej príhody (CMP) a s následným horším zotavením. To ukazuje, že črevný mikrobióm by mohol byť dôležitým faktorom v riziku a výsledkoch liečby CMP.

Štúdia prezentovaná na konferencii European Stroke Organization Conference (ESOC 2022) presne určila špecifické skupiny baktérií spojené s horším neurologickým zotavením z ischemickej cievnej mozgovej príhody tak v akútnej fáze (24 hodín), ako aj po troch mesiacoch. Výskum identifikoval niekoľko typov baktérií, ktoré boli spojené s rizikom ischemického iktu, vrátane FusobacteriumLactobacillus, NegativibacillusLentisphaeria, ktoré boli spojené so závažnejšou cievnou mozgovou príhodou v akútnej fáze (po 6 a 24 hodinách), a Acidaminococcus, ktorý súvisí so zlými funkčnými výsledkami po troch mesiacoch.

„Vplyv črevného mikrobiómu – biliónov baktérií a ďalších mikroorganizmov, ktoré žijú v čreve – je modifikovateľným rizikovým faktorom  spojeným s rizikom CMP a s jej neurologickými následkami. Väčšina výskumov však bola predtým vykonaná na zvieracích modeloch. V tejto štúdii sme odobrali vzorky stolice – prvé vzorky odobraté po udalosti – od 89 ľudí, ktorí utrpeli ischemickú CMP. V porovnaní s kontrolnou skupinou sme boli schopní identifikovať viac skupín baktérií, ktoré boli spojené s vyšším rizikom ischemickej cievnej mozgovej príhody,“ uviedol doktor Miquel Lledós, hlavný autor zo Sant Pau Research Institute Stroke Pharmacogenomics and Genetics Laboratory v španielskej Barcelone.

K ischemickému iktu dochádza, keď zrazenina alebo iná obštrukcia blokuje prívod krvi do mozgu, ide o najčastejší typ CMP. V Európe ho každý rok utrpí 1,3 milióna ľudí a je to druhá najčastejšia samostatná príčina úmrtí.

Tento objav podľa doktora Lledósa otvára zaujímavé vyhliadky, že v budúcnosti môžeme byť schopní zabrániť CMP alebo zlepšiť neurologické zotavenie vyšetrením črevnej mikroflóry. U iných patologických stavov sa robia klinické štúdie, kde výskumní pracovníci nahrádzajú črevnú flóru prostredníctvom diétnych zmien alebo transplantáciou stolice od zdravých jedincov, a to by malo byť ďalej skúmané práve aj v oblasti CMP.

Súvislosť medzi určitými kmeňmi črevných baktérií a rizikom ischemickej cievnej mozgovej príhody bola posilnená v ďalšej štúdii prezentovanej na ESOC tímom z Yale University, Connecticut, USA. Výskumní pracovníci analyzovali štatistiky z projektu Flemish Gut Flora Project a konzorcia pomocou techniky nazvanej Mendelian Randomisation (MR), ktorá meria variácie v génoch, aby sa preskúmal kauzálny účinok výsledku alebo expozície. Štúdia identifikovala 20 mikrobiálnych znakov významne spojených s rizikom rozvoja aspoň jedného podtypu ischemickej cievnej mozgovej príhody.

Zdieľajte článok

Odporúčané