Preskočiť na obsah

Súčasné možnosti liečby relabovanej/refraktérnej B-bunkovej akútnej lymfoblastickej leukémie u dospelých pacientov

Acute lymphoblastic leukemia
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Pri liečbe relabovanej/refraktérnej B-bunkovej akútnej lymfoblastickej leukémie (R/R B-ALL) možno dosiahnuť kompletnú remisiu v 80 % pri inotuzumab ozogamicíne a približne v 44 % pri blinatumomabe. Oba tieto moderné lieky však majú svoju vlastnú toxicitu, hematologickú a neurologickú, a celkové prežívanie v jednom roku je v porovnaní so štandardnou liečbou slabé a v rôznych podskupinách pacientov nie je lepšie. Pokiaľ ide o terapiu CAR-T proti CD19, k dispozícii sú tri lieky: axi-cel, brexu-cel a tisa-cel. Táto liečba zaznamenala novú indikáciu, a to B-ALL v druhej a ďalšej línii u pacientov starších ako 26 rokov. Štúdia ZUMA-3, ktorá zahŕňala pacientov s R/R B-ALL na brex-cele, preukázala vysokú účinnosť tejto liečby u dospelých pacientov, a to aj u veľmi predliečených pacientov s veľkou nádorovou záťažou. Kompletná remisia sa dosiahla u 71 % pacientov. Približne jedna tretina má trvalú odpoveď aj bez následnej transplantácie. Medián celkového prežívania bol 18 mesiacov; medián prežívania sa zatiaľ nedosiahol u pacientov s kompletnou remisiou.

ZUMA-3 (Shah BD, et al., Lancet 2021) je otvorená jednoramenná štúdia fázy II.
Len 16 % pacientov vôbec nereagovalo na liečbu CAR-T.
Toxicita bola zvládnuteľná a reverzibilná.

Zdroj: 23. pražské hematologické dni, https://www.phd.cz/pdf/PHD-2023_HEMATOLOGIE-2023_Program.pdf

Zdieľajte článok

Odporúčané

Zápal apendixu po klozapíne

8. 4. 2024

V poslednej dobe bolo referované o spojitosti medzi apendicitídou a klozapínom. Avšak túto spojitosť skúmalo málo iných štúdií, existujú skôr iba…

Postavenie farmaceuta v spoločnosti 2

27. 3. 2024

Celosvetovo stúpa potreba skríningových aktivít, vykonávania fyzikálnych a biochemických vyšetrení či očkovania vo verejných lekárňach. A ani na…