Preskočiť na obsah

Súčasné odporúčania a nový vývoj v liečbe imunitnej trombocytopénie

Foto: Shutterstock

Terapia imunitnej trombocytopénie (ITP) je významne ovplyvnená súčasným pohľadom na patofyziológiu, kde je ochorenie spojené so zvýšenou deštrukciou, ale aj so suboptimálnou produkciou trombocytov. Podľa súčasných odporúčaní zostávajú iniciálnou modalitou kortikosteroidy, ale na čo najkratší čas. Agonisty trombopoetínového receptora (TPO-R) sa potom v ďalších líniách uprednostňujú pred rituximabom, najmä ak pacient uprednostňuje šancu na dlhodobú odpoveď. Na druhej strane je zrejmý odklon od splenektómie. V prípade refraktérneho pacienta, vrátane agonistu receptora TPO, je prvou prioritou prechod na iný liek tejto triedy. Ďalšou možnosťou je fostamatinib. Pre multirefraktérnych pacientov by sa mali zvážiť nové lieky, najmä v klinických štúdiách.

Na aktuálnom americkom kongrese Americkej hematologickej spoločnosti (ASH) boli prezentované viaceré výsledky novej liečby ITP.

Sľubné sú štúdie fázy 3 s inhibítorom FcRn efgartigimodom. 

Inhibítory Inhibítory Brutonovej tyrozínkinázy (BTK) novšej generácie nemajú vplyv na agregáciu trombocytov, čo umožňuje ich použitie pri ITP. 

Zdroj: ASH Congress 2022

Zdieľajte článok

Odporúčané