Preskočiť na obsah

Terapeutický heparín u stredne závažného COVID-19

lékařka, pacient
Foto: Shutterstock

Heparín je považovaný za potenciálny liečebný prostriedok, ktorý znižuje tromboticko-zápalový proces spojený s COVID-19 a následne zmierňuje riziko závažného ochorenia alebo úmrtia, najmä u stredne ťažko chorých pacientov.

Použitie terapeutického heparínu u hospitalizovaných pacientov so stredne závažným ochorením COVID-19 a zvýšeným obsahom D-dimérov neznížilo riziko zloženého cieľa úmrtia, potreby invazívnej mechanickej ventilácie alebo neinvazívnej mechanickej ventilácie alebo prijatia na jednotku intenzívnej starostlivosti. Liečba heparínom však bola u týchto pacientov spojená s nižšou pravdepodobnosťou úmrtia po 28 dňoch. Vyplýva to z kanadskej štúdie RAPID, ktorá porovnávala účinky terapeutického a profylaktického dávkovania heparínu u 465 hospitalizovaných pacientov a zvýšenú hladinu D-dimérov, čo je potenciálny marker zlej prognózy súvisiacej s COVID-19. V priemere 1,5 dňa po randomizácii boli hladiny D-dimérov nižšie v skupine s terapeutickým heparínom. Významne vyšší podiel úmrtí bol zaznamenaný v skupine s profylaktickým heparínom oproti skupine s terapeutickým heparínom (1,8 % oproti 7,6 %). Ďalej sa ukázalo napr. aj to, že priemerný počet dní bez ventilácie bol významne vyšší u terapeutickej heparínovej skupiny.

Ďalšími sekundárnymi výsledkami boli celková úmrtnosť, počet dní bez ventilátora, počet dní bez orgánovej podpory, počet dní bez JIS, počet dní bez hospitalizácie, náhrada funkcie obličiek, žilová tromboembólia (VTE), arteriálna tromboembólia a hladiny D-dimérov.

Incidencia VTE bola 0,9 % v terapeutickej heparínovej skupine a 2,5 % v profylaktickom heparínovom ramene. Menej pacientov v skupine s terapeutickým heparínom malo závažné krvácavé príhody (0,9 % vs. 1,7 %), ale medzi oboma skupinami nebol štatisticky významný rozdiel.

Zdroj: Sholzberg M, Tang GH, Rahhal H, et al. Effectiveness of therapeutic heparin versus prophylactic heparin on death, mechanical ventilation, or intensive care unit admission in moderately ill patients with covid-19 admitted to hospital: RAPID randomised clinical trial. BMJ. 2021;375:n2400.

Zdieľajte článok

Odporúčané