Preskočiť na obsah

ÚDZS: Ceny výkonov musia pokrývať náklady plus primeraný zisk

iStock-804567730
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Do tvorby cien zdravotných výkonov treba vniesť väčšiu transparentnosť zo strany zdravotných poisťovní aj zaangažovanosť ministerstva zdravotníctva ako cenového regulátora. Upozornil na to Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Pre vyššiu transparentnosť v cenových vyjednávaniach medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zdravotnými poisťovňami vydal odporúčanie k stanoveniu cien úhradových mechanizmov (https://www.udzs-sk.sk/blog/2023/03/16/vestnik-72/).

„Občania na Slovensku, ktorí platia svojim zdravotným poisťovniam v európskom porovnaní nadpriemerné zdravotné odvody, sú pravidelne vťahovaní do sporov, keď poskytovatelia zdravotnej starostlivosti obviňujú zdravotné poisťovne z nedostatočných platieb, ktoré im nepokrývajú ani len oprávnené náklady vynaložené na zdravotnú starostlivosť,“ upozornil úrad.

Súčasný stav je podľa neho netransparentný a prispieva k ochromeniu ambulantného sektora a chronickému zadlžovaniu nemocníc. „Nakoniec musí ich finančnú stabilitu podopierať vláda pomocou programov oddlžovania cez štátny rozpočet,“ podotkol. Neudržateľnosť spôsobu financovania zdravotníctva podľa neho prehĺbili pandémia ochorenia covid-19 a výrazný rast cien energií pre vojnu na Ukrajine.

ÚDZS priblížil, že slabá finančná odolnosť väčšiny poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vyvoláva problémy v zabezpečení dostatku zdravotníkov. „Takto podkapitalizovaným subjektom chýbajú zdroje na obnovu budov, prístrojov a zariadení,“ skonštatoval. Upozornil tiež na nárast nezmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. „Čo sa však dostáva do kolízie s ústavným článkom 40, podľa ktorého majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť na základe zdravotného poistenia,“ doplnil.

Úrad skonštatoval, že ceny výkonov, ktoré zdravotné poisťovne hradia poskytovateľom, musia pokrývať oprávnené náklady plus primeraný zisk. V prípade ambulantnej zdravotnej starostlivosti aj spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (SVaLZ) odporúča ako kontrolný mechanizmus výšky úhrad benchmarky, ktoré sú na jeho webe. „Sú odvodené z cien základných výkonov špecialistov v Českej republike,“ ozrejmil.

Zdôraznil, že zdravotnícky systém nemôže fungovať tak, že zdravotné poisťovne alebo nimi preferovaní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti dosiahnu zisk tým, že neférovým financovaním spôsobia straty menej preferovaným poskytovateľom. „Zároveň nemôže napĺňať verejný záujem ani spôsobom, že zdravotné poisťovne budú poskytovateľom preplácať, prípadne im uhrádzať či už neodôvodnené výkony ako v prípade spoločností s prepojením na očnú kliniku iClinic, výkony nadhodnotené ako v prípade SVaLZ, alebo míňať milióny eur na nezmyselnú prepoisťovaciu kampaň v marginalizovaných osadách, ktorej centrom záujmu určite nie je zdravie občana ani účelné nakladanie s finančnými prostriedkami,“ dodal úrad.

Poisťovne: Odvody nie sú nominálne vysoké

Stanovisko Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) k cenotvorbe zdravotných výkonov vníma Union zdravotná poisťovňa (ZP) ako neprimeranú kritiku súkromných poisťovní. Dôvera zas odkázala, že napriek tomu, že v nej pracujú chápaví ľudia, nerozumejú, o čo úradu ide. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) považuje za neobjektívne vyjadrovať sa len k vytrhnutému tvrdeniu o netransparentnosti cien za zdravotné výkony.

„Úrad tvrdí, že na Slovensku platíme nadpriemerné odvody v porovnaní s Európou, čo však nie je pravda. Výšku odvodov je potrebné vnímať v nominálnej výške a tá na Slovensku patrí medzi najnižšie v EÚ,“ reagoval pre Tlačovú agentúru Slovenskej republiky (TASR) manažér odboru PR Dôvery Branislav Cehlárik. Upozornil tiež, že ceny sa až na špecifické výnimky neurčujú, ale dohodujú na rokovaniach medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Zmysel zdravotnej poisťovni nedáva ani volanie úradu po transparentnosti, keďže pripomína, že všetky ceny a zmluvy sú zverejnené na webe zdravotnej poisťovne.

Dôvera súhlasí s ÚDZS, že katalóg výkonov a nastavenie klasifikačného systému DRG sú na Slovensku zlé. „Tento stav je dôsledok doterajšej práce štátu a štátnych orgánov vrátane ÚDZS,“ podotkla. Návrh úradu porovnávať ceny s Českou republikou predstavuje podľa nej dobrý krok, no len ak slovenské zdravotníctvo bude financované rovnakou mierou ako české. „Bez primeraného (porovnateľného) financovania to nie je nič iné ako populistický návrh,“ doplnila. Zdravotníctvo podľa nej trápia úplne iné témy ako ÚDZS. Dôveru mrzí, že úrad nevystupuje ako nezávislý regulátor v zdravotníctve.

Union zdravotná poisťovňa pre TASR reagovala, že je vždy otvorená odbornej a konštruktívnej diskusii, no k takej ju neprizvali. Stanovisko ÚDZS vníma ako neprimeranú kritiku súkromných zdravotných poisťovní. „Na rozdiel od vlastníkov iných zdravotných poisťovní pôsobiacich na Slovensku Union ZP nie je tzv. krížový vlastník, teda nie je prepojená so žiadnym poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Žiadneho poskytovateľa neuprednostňujeme, ku každému pristupujeme rovnako. Pri nákupe zdravotnej starostlivosti postupujeme účelne, hospodárne a efektívne, v rámci možností, ktoré nám dávajú finančné prostriedky v systéme,“ povedala jej hovorkyňa Kristína Balúchová.

Union ZP pripomenula, že za nevydanie nového katalógu zdravotných výkonov, ktorý by mohol viesť k spravodlivejšiemu prerozdeleniu zdrojov v ambulantnom sektore, zodpovedajú príslušné štátne orgány, nie zdravotné poisťovne.

VšZP pre TASR uviedla, že stanovisko ÚDZS bolo sumarizáciou viacerých nosných tém v rámci fungovania verejného zdravotného poistenia. „Považujeme za neobjektívne vyjadrovať sa len ku tvrdeniu o netransparentnosti cien za zdravotné výkony, ktoré je vytrhnuté z kontextu a s ktorým sa z pohľadu vecnej pôsobnosti zdravotnej poisťovne principiálne nestotožňujeme,“ skonštatovala Ivana Štefúnová z oddelenia komunikácie zdravotnej poisťovne. Činnosť VšZP je podľa nej vždy v súlade s platnou legislatívou a transparentnosť zmluvných vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti považuje za svoju doménu.

ÚDZS minulý týždeň upozornil, že do tvorby cien zdravotných výkonov treba vniesť väčšiu transparentnosť zo strany zdravotných poisťovní aj zaangažovanosť ministerstva zdravotníctva ako cenového regulátora.

Zdieľajte článok

Odporúčané