Preskočiť na obsah

ÚHP: Investície v zdravotníctve treba plánovať na základe jasných priorít

iStock-804567730
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Do nemocníc na Slovensku je pre ich zlý technický stav a zastarané dispozície budov potrebné investovať. Investície v zdravotníctve treba plánovať na základe jasne stanovených priorít. Uviedol to Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR na sociálnej sieti. Poukázal pritom na to, že viaceré nemocnice si pre víziu financií z Plánu obnovy a odolnosti SR pripravili svoje rozvojové plány.

„Keďže projekty sa pripravujú dlho a nedajú sa financovať všetky naraz, potrebujeme vedieť, v akom poradí sa do nich pustiť. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR by malo pomenovať investičné priority na základe postavenia nemocníc v rámci národnej siete a technického stavu infraštruktúry. Národnú sieť už pozná. O technickom stave vie do určitej miery z predložených projektov, zatiaľ však chýba celkový obraz pre všetky nemocnice,“ skonštatoval.

Ministerstvo by malo preto podľa ÚHP zabezpečiť súlad pripravovaných projektov s prebiehajúcou reformou nemocníc a podľa nej projekty priorizovať. „Väčšina projektov bola pripravená pred jej zverejnením začiatkom roka 2023. Nemocnice vplyv reformy počítali na základe čiastkových zverejnených informácií, preto by bolo vhodné súlad opätovne otestovať,“ odporučil.

ÚHP upozornil, že rozsah pripravovaných projektov má zodpovedať potrebe. V projektoch, ktoré hodnotil, navrhol viaceré úspory, vyplývajúce najmä z úpravy rozsahu, ktoré majú viesť k efektívnejšiemu využívaniu lôžok. „To je aj cieľom optimalizácie siete nemocníc. Počet lôžok sa určuje na základe predpokladaného množstva výkonov, ktoré boli vo viacerých projektoch nerealistické,“ ozrejmil.

Rezortu odporúča vypracovať jednotnú metodiku na analýzu nákladov a prínosov. „Modernizácie nemocníc majú veľa spoločenských prínosov, ktoré nie sú vyčíslené – kvalitnejšia starostlivosť, vyšší komfort pre pacientov aj personál či izby v lepšom štandarde. Ich vyčíslenie umožní lepšie porovnávať projekty medzi sebou,“ vysvetlil ÚHP.

Do nemocníc treba podľa jeho slov investovať okrem iného pre ich zlý technický stav, ktorý spôsobili dlhoročné zanedbané investície. ÚHP v tejto súvislosti podotkol, že náklady pripravených projektov sú o dosť vyššie, než je možné zafinancovať z plánu obnovy, no aj tak to vníma pozitívne. „Hoci sú celkové náklady projektov výrazne nad rámec tejto sumy, je dobré, že nemocnice majú pripravené dlhodobé plány rozvoja. Využiť ich môžu v budúcnosti, ak sa nájdu ďalšie zdroje financovania,“ dodal.

Zdroj: TASR

Odporúčané