Preskočiť na obsah

V Martine vyhlásili opätovný tender na novú nemocnicu

universitna nemocnica Martin
Zdroj: https://www.unm.sk

Univerzitná nemocnica v Martine vyhlásila v stredu 30. augusta nové verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby Univerzitnej nemocnice sv. Martina (UNsvM), ktorá sa má začať realizovať z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti.

Vzhľadom na neúspešný tender z mája tohto roku, kedy sa neprihlásil do súťaže ani jeden uchádzač, projektový tím upravil viaceré podmienky nového verejného obstarávania. Najzásadnejšou zmenou je posun časového harmonogramu prác. Hrubá stavba novej nemocnice má byť ukončená do júna 2026 a dostavba na „full fit out“ (t. j. plne vybavená nemocnica) má byť dokončená do decembra 2027. Kolaudačné konanie a uvedenie do prevádzky sú naplánované na rok 2028.

Nastavili sa aj nové podmienky verejnej súťaže – zmiernila sa výška pokút za omeškanie a tiež podmienky týkajúce sa referencií uchádzačov. Kým v prvom verejnom obstarávaní bola pre staviteľov podmienka, aby mali skúsenosti s výstavbou nemocnice vo finančnom objeme 100 miliónov eur, aktuálne sa znížili referencie na 30-miliónovú nemocnicu, čo otvára možnosti, aby sa do súťaže mohlo prihlásiť viac uchádzačov.

Premiér vlády SR Ľudovít Ódor na nedávnom kontrolnom dni v UNM informoval, že úradnícka vláda nechce po sebe zanechať len skelet novej nemocnice v Martine a zaviazala sa, že z ďalších prostriedkov z európskych fondov aj zo štátneho rozpočtu zabezpečí pokrytie finančných nákladov až do realizácie finálneho stavu a uvedenia nemocnice do prevádzky v roku 2028. Projekt Univerzitnej nemocnice sv. Martina je jedným z dvoch najväčších zdravotníckych projektov, ktoré má Slovensko v Pláne obnovy. Celková alokovaná suma je vo výške 330 miliónov eur a predstavuje finančné krytie až do úrovne „full fit out“.

Nová univerzitná nemocnica, na ktorú sa súčasná nemocnica po dokončení stavby pretransformuje, bude mať spád viac ako milión obyvateľov. Má byť modernou, plne digitalizovanou univerzitnou nemocnicou najvyššieho typu, ktorá bude poskytovať excelentnú zdravotnú starostlivosť s dôrazom na individuálne potreby a bezpečnosť svojich pacientov. Zároveň bude naďalej  výučbovou bázou Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine a má ambíciu pomáhať odborne rásť lekárom, sestrám a pôrodným asistentkám.

Zdieľajte článok

Odporúčané