Preskočiť na obsah

V metaanalýze steroidy neznížili úmrtnosť pacientov s pneumóniou získanou v komunite

Streptococcus Pneumoniae Bacteria in Lungs
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Základom liečby pacientov s komunitnou pneumóniou (CAP) sú včasné a vhodné antibiotiká. Už niekoľko desaťročí sa lekári zamýšľajú nad tým, či by liečba zápalu, ktorý často prispieva k závažnejšiemu priebehu ochorenia, bola prospešná. Vyšetrovatelia vykonali metaanalýzu 16 štúdií, ktoré zahŕňali takmer 4 000 pacientov hospitalizovaných s CAP, ktorí boli randomizovaní na podávanie kortikosteroidov alebo placeba. Konkrétny podávaný kortikosteroid a dĺžka liečby sa v jednotlivých štúdiách líšili. Mortalita bola medzi skupinami podobná, aj keď sa zohľadnil účinok vyššej priemernej dennej dávky alebo kumulatívnej dávky. V ôsmich štúdiách, ktoré uvádzali potrebu mechanickej ventilácie, bolo riziko nižšie u pacientov, ktorí dostávali kortikosteroidy. Vyšetrovatelia osobitne neskúmali pacientov s ťažkou CAP, ale v štúdiách, ktoré obsahovali údaje o mechanickej ventilácii, sa úmrtnosť medzi skupinami nelíšila. Tieto údaje nepodporujú rutinné podávanie kortikosteroidov pri CAP.

Kortikosteroidy: najčastejšie skúmaná doplnková liečba, výsledky rôzne.

Sedem štúdií zahŕňalo pacientov s ťažkou formou CAP.

Zaujímavá je menšia potreba mechanickej ventilácie u príjemcov steroidov.

Súčasné americké odporúčania (2019): steroidy len pre pacientov s CAP a septickým šokom.

Zdroj: Saleem N, et al. Effect of corticosteroids on mortality and clinical cure in community-acquired pneumonia. Chest 2023;163:484–497.

Zdieľajte článok

Odporúčané

Editoriál

9. 5. 2022

To, ako teraz vyzerá pregraduálna výchova lekárov, ovplyvní klinickú prax a kvalitu starostlivosti s odstupom desiatich, pätnástich rokov. Prinášame…

Editoriál

28. 11. 2023

Tohtoročná kampaň Deň pre zdravé prsia sa predstavila s názvom „Mamografický skríning – onkokontrola – zachraňuje život a zdravie žien Slovenska“.…