Preskočiť na obsah

Vekovo predčasný kolorektálny karcinóm

kolorektalní karcinom
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Výskyt kolorektálneho karcinómu v populácii mladších ako 50 rokov stúpa, zatiaľ čo v populácii nad 50 rokov incidencia klesá vďaka efektívnemu screeningu.

U stále mladších pacientov sa objavuje vekovo predčasný kolorektálny karcinóm (KRK), ktorý predstavuje až 11 percent všetkých KRK a od roku 1990 došlo k nárastu jeho incidencie o 51 percent. Ľudia narodení v roku 1990 majú oproti tým narodeným v roku 1950 dvakrát vyššie riziko karcinómu hrubého čreva a štyrikrát vyššie riziko karcinómu rekta, navyše až 80 percent jedincov nespĺňa kritériá hereditárnych nádorových syndrómov či familiárneho výskytu.

Epidemiologické dáta ukazujú stúpajúci výskyt KRK u jednotlivcov mladších ako 50 rokov (vekovo predčasný KRK), naopak u populácie staršej ako 50 rokov incidencia klesá, a to vďaka efektívnemu screeningu. Napr. dáta zo Spojených štátov amerických mapujúce incidenciu KRK v rokoch 2012 – 2016 ukazujú nárast KRK o 2,2 percentá ročne u jedincov mladších ako 50 rokov, naopak pokles o 3,3 percenta ročne u starších 65 rokov. Rastúca incidencia KRK u populácie narodenej po roku 1965 môže byť podľa odborníkov ovplyvnená obezitou/metabolickým syndrómom, užívaním antibiotík (ATB) v detstve, prítomnosťou ATB v potravinovom reťazci, industrializáciou v potravinovom priemysle, chemickými konzervantmi v potravinách, ale aj častejšími zápalmi a alergiami a regionálnymi vplyvmi vonkajšieho prostredia.

Preto ACS (American Cancer Society) odporučila v roku 2018 vo svojich guidelines screening u asymptomatických jedincov vo veku nad 45 rokov (kolonoskopia à 10 rokov / sigmoidoskopia à 5 rokov, testovanie stolice a krvácania [FIT] à 1 rok, DNA fekálne testy à 3 roky, CT kolonografia à 5 rokov). K potvrdeniu efektivity zatiaľ neexistujú potrebné populačné epidemiologické dáta, preto boli zatiaľ použité počítačové simulačné modely, ktoré naznačujú pozitívnu nákladovú efektivitu screeningu zahájeného o päť rokov skôr (45 rokov vs. 50 rokov).

Vyšlo na Tribune.cz

Zdieľajte článok

Odporúčané