Preskočiť na obsah

Verapamil čiastočne zachováva hladinu C-peptidu u mladých diabetikov 1. typu

iStock-1283735987
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Podľa výsledkov randomizovanej dvojito zaslepenej štúdie kontrolovanej placebom mali osoby vo veku 7 až 17 rokov s novodiagnostikovaným diabetom 1. typu po 52 týždňoch vyššiu plochu pod krivkou C-peptidu, ak dostávali perorálny verapamil denne v porovnaní s placebom. Okrem toho 95 % osôb náhodne zaradených na liečbu verapamilom malo po 52 týždňoch hladinu C-peptidu vyššiu ako 0,2 pmol/l v porovnaní so 71 % účastníkov v skupine s placebom. V súčasnosti sa mimo klinických štúdií nepredpisuje žiadna liečba, ktorá by sa snažila zachovať beta bunky u novo diagnostikovaného diabetu 1. typu. Avšak udržanie aj miernej funkcie zvyškových beta buniek pomáha jedincom s diabetom 1. typu lepšie kontrolovať hyperglykémiu a, čo je dôležité, znižuje riziko hypoglykémie. Vyššie hladiny C-peptidu sú tiež spojené s nižším rizikom cievnych komplikácií súvisiacich s diabetom, a preto sú žiaducim cieľom.

Randomizovaná dvojito zaslepená štúdia sa uskutočnila v šiestich centrách v Spojených štátoch amerických.

Dávka verapamilu bola titrovaná podľa hmotnosti, pričom sa začínalo na 60 mg alebo 120 mg denne.

Titrácia bola až do dávky 360 mg.

Zdroj: https://www.healio.com/news/endocrinology/20230328/verapamil-partially-preserves-cpeptide-levels-among-youths-with-type-1-diabetes

 

Zdieľajte článok

Odporúčané