Preskočiť na obsah

Vitamín D v prevencii myalgií pri liečbe statínmi?

iStock-1022017940
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Štúdia: Výskyt svalových príznakov po užívaní statínov bol celkom rovnaký v skupine s vitamínom D aj v skupine s placebom.

V niekoľkých observačných štúdiách bola statínová myopatia spojená s nízkou hladinou vitamínu D. Pre zistenie, či suplementácia vitamínu D zabraňuje svalovým príznakom u pacientov liečených statínmi, použili teraz vedci podskupinu údajov z veľkej štúdie VITAL, v ktorej boli skúmané predovšetkým vplyvy suplementácie vitamínu D na kardiovaskulárne ochorenia, nádory a zlomeniny.

V štúdii VITAL bolo 26 000 účastníkov randomizovaných na užívanie 2 000 IU vitamínu D3 denne alebo placeba. Približne 2 100 účastníkov začalo v určitej chvíli počas piatich rokov užívať statíny.

Analýza užívateľov statínov ukázala, že rutinná suplementácia vitamínu D nezabránila svalovým príznakom u osôb, ktoré zahájili liečbu statínmi. Výskyt svalových príznakov po zahájení užívania statínov bol celkom rovnaký v skupine s vitamínom D aj v skupine s placebom – 31 percent.

Priemerná hladina 25-hydroxyvitamínu D na počiatku štúdie bola 30 ng/ml, ale vitamín D nezabránil svalovým príznakom ani v podskupinách s východzou hladinou nižšou ako 30 ng/ml alebo nižšou ako 20 ng/ml. 

Zdroj: Hlatky MA, et al. Statin-associated muscle symptoms among new statin users randomly assigned to vitamin D or placebo. JAMA Cardiol 2023 Jan; 8:74.

Zdieľajte článok

Odporúčané