Preskočiť na obsah

Vyhlásenie AHA: vplyv agresívneho znižovania koncentrácií LDL-cholesterolu na mozog

Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Vedecké vyhlásenie Americkej kardiologickej asociácie (AHA) poskytuje komplexné zhodnotenie súčasných dôkazov o súvislosti medzi agresívnym znižovaním hodnoty LDL-cholesterolu (LDL-C) a rizikom kognitívnych porúch a hemoragického iktu. Zdôrazňuje, že zatiaľ čo agresívne znižovanie koncentrácií LDL-C preukázateľne znižuje riziko vzniku kardiovaskulárnych príhod, dôkazy o jeho vplyve na mozog sú obmedzené. Existujú rozporuplné dôkazy o súvislosti medzi užívaním statínov a kognitívnymi poruchami a je potrebné ďalej skúmať potenciálne toxické účinky agresívneho znižovania koncentrácií LDL-C na mozog. Jedným z kľúčových zistení je nedostatok dôkazov na podporu hypotézy, že znižovanie koncentrácie LDL-C na nízke hodnoty vedie k poruchám kognitívnych funkcií alebo k demencii. Súvislosť medzi agresívnym znižovaním koncentrácií LDL-C a hemoragickou cievnou mozgovou príhodou je nejasná, štúdie priniesli nekonzistentné výsledky alebo mali limitácie.

Zdroj: Goldstein LB, Toth PP, Dearborn-Tomazos JL, et al. Aggressive LDL-C Lowering and the Brain: Impact on Risk for Dementia and Hemorrhagic Stroke: A Scientific Statement From the American Heart Association. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2023;43:e404–e442. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=37706297

Zdieľajte článok

Odporúčané