Preskočiť na obsah

Vzťah medzi nízkymi hodnotami alfa-1-antitrypsínu a zmenami funkčných parametrov pľúc

Foto: Shutterstock

Podľa výsledkov španielskej prospektívnej štúdie je u pacientov s genetickým deficitom alfa-1-antitrypsínu (AAT) dôležité zohľadniť hodnoty AAT pri posudzovaní prípadných zmien funkčných parametrov pľúc. Na štúdii sa v rokoch 2011 až 2015 zúčastnilo celkovo 1 510 osôb, ktoré podstúpili krvné testy a spirometriu v jednom zdravotníckom centre. Definovali sa štyri spirometrické premenné pred bronchodilatáciou a po bronchodilatácii: námahová vitálna kapacita, námahový výdychový objem za 1 sekundu a námahový výdychový prietok. Kritériá zaradenia do štúdie splnilo 1 334 účastníkov. Výsledky štúdie odhalili štatisticky významnú súvislosť medzi parametrami pľúcnych funkcií svedčiacimi o obštrukcii prietoku vzduchu a koncentráciami AAT nižšími ako 40 mg/dl. Podľa autorov je teda pravdepodobné, že u pacientov s nedostatkom AAT sa vyvinie zhoršená funkcia pľúc.

Zdroj: https://www.rarediseaseadvisor.com/news/aatd-news-briefs/alpha-1-antitrypsin-deficiency-aatd-low-aat-levels-lung-function-parameters/

Zdieľajte článok

Odporúčané