Preskočiť na obsah

WHF: Pre srdce nie je žiadna dávka alkoholu bezpečná

srdce, alkohol
Foto: shutterstock

Svetová kardiologická federácia (WHF) vo svojej novej správe uvádza, že všeobecne rozšírená predstava, že konzumácia malého až mierneho množstva alkoholu je pre kardiovaskulárne zdravie prospešná, nemá oporu v dátach. Dôkazy totiž jasne ukazujú, že akákoľvek miera pitia alkoholu môže prispieť k strate zdravia. Za posledných niekoľko desaťročí sa výskyt kardiovaskulárnych ochorení takmer zdvojnásobil a alkohol zohráva hlavnú úlohu pri výskyte veľkej časti z nich. V roku 2019 bolo alkoholu pripočítaných takmer 2,4 milióna úmrtí, čo predstavuje 4,3 % všetkých úmrtí na svete a 12,6 % úmrtí u mužov vo veku 15 až 49 rokov.

Závery WHF nadväzujú na dáta publikované v časopise Lancet, vychádzajúce zo štúdie Global Burden of Diseases, Injuries, a Risk Factors Study (GBD) – tie zistili, že neexistuje bezpečná miera konzumácie alkoholu. Bolo preukázané, že aj malé množstvo alkoholu zvyšuje riziko KV ochorenia, vrátane ischemickej choroby srdca, iktov, srdcového zlyhania, hypertenzie, kardiomyopatie, fibrilácie predsiení a aneuryzmy. Štúdie, ktoré tvrdia opak, sú podľa WHF z veľkej časti založené na čisto observačnom výskume, ktorý nezohľadňuje príslušné kofaktory. Odporúčané opatrenia: obmedzenie dostupnosti alkoholu, zvýšenie dostupnosti skríningu, krátkych intervencií a liečby porúch spôsobených užívaním alkoholu, presadzovanie zákazu reklamy na alkohol, stanovenie jednotného minimálneho veku na konzumáciu alkoholu a povinné uvádzanie zdravotných varovaní na výrobkoch.

Zdroj: https://www.medscape.com/viewarticle/967124?src=

Zdieľajte článok

Odporúčané