Preskočiť na obsah

Zachar: Jedna sestra na viac ambulancií, regulácia dopytu... Nedostatok lekárov by zmiernilo viac opatrení.

pediatr
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: Shutterstock.

Otázka Medical Tribune

  • Ako zlepšiť podporu všeobecných lekárov a pediatrov a zvýšiť ich dostupnosť? Čo by mohlo rýchlo pomôcť?

Rýchlo by mohol pomôcť prísun hotových lekárov zo zahraničia. Preto treba odstraňovať bariéry pre ich príchod. Avšak spoliehať sa na to nebude stačiť. Určite by pomohlo aj nastavenie finančných motivácií pri platbách ambulanciám.

Pomohlo by aj odstraňovanie vysokej byrokratickej záťaže pri založení ambulancie na zelenej lúke, ako aj pri bežnom chode už zavedenej ambulancie. Náklady na kúpu funkčnej ambulancie aj s pacientmi by mali byť daňovo uznateľnými výdavkami, čím by sa zatraktívnil takýto obchod pre mladých medikov.

Cestou by mohlo byť aj otváranie ambulancií v nemocniciach, kde by mohol vypomáhať aj nemocničný personál. Uľahčiť lekárom z iných špecializácií (napr. internisti) možnosť poskytovať zdravotnú starostlivosť aj vo všeobecnom lekárstve. Uvoľniť personálne normatívy tak, aby jedna zdravotná sestra mohla pripadať aj na viac ambulancií. Mnohé kompetencie sestier by mali prevziať asistenti, a dokonca (zdieľaní) nezdravotnícki pracovníci.

V neposlednom rade treba urobiť poriadok v poplatkoch a umožniť ich vyberať v regulovanom prostredí, so sociálnou ochranou pre núdznych. A rôznymi „smart“ riešeniami (eZdravie, telemedicína, call centrá a pod.), ale napríklad aj odstraňovaním zbytočných návštev pacientov pre „pečiatku“, v určitých prípadoch aj pre výmenný lístok či opakovaný recept tlačiť na znižovanie dopytu, čo zároveň znižuje tlak na zvyšovanie počtu lekárov a ambulancií.

Dušan Zachar, riaditeľ INEKO (Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy)

Odporúčané