Preskočiť na obsah

Zápal apendixu po klozapíne

Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

V poslednej dobe bolo referované o spojitosti medzi apendicitídou a klozapínom. Avšak túto spojitosť skúmalo málo iných štúdií, existujú skôr iba kazuistiky. Preto si štvorčlenný tím japonských odborníkov z Nirasaki a Tokia (nemocničné a univerzitné pracovisko) dal za cieľ skúmať túto spojitosť medzi apendicitídou a klozapínom. Autori použili veľkú japonskú databázu spontánnych hlásení. Výsledky ich štúdie publikoval prestížny časopis Journal of Clinical Psychopharmacology.

V tejto štúdii boli použité údaje zo Správy o nepriaznivých liekových príhodách v Japonsku. Do štúdie boli zahrnutí pacienti, ktorí dostávali klozapín alebo neklozapínové antipsychotiká 2. generácie (NC SGA). Autori porovnali hlásenie frekvencie apendicitídy spojenej s klozapínom a NC SGA. Na tento účel vypočítali pomer rizík použitím štatistických modelov upravených pre vekovú skupinu, pohlavie a užívanie anticholinergných látok. Autori vykonali analýzu na skúmanie času do začiatku apendicitídy spojenej s klozapínom.

Celkovo bolo do tejto štúdie zahrnutých 8 921 pacientov, z ktorých 85 (1 %) malo apendicitídu. Z nich 83 užívalo klozapín. Apendicitída bola významne častejšie hlásená pri klozapíne ako pri NC SGA. Časová analýza ukázala, že riziko vývoja apendicitídy spojenej s klozapínom sa zvyšuje v čase.

Závery: Klozapín bol spojený s vyšším rizikom apendicitídy ako NC SGA, riziko sa zvyšovalo v čase. Tieto nálezy poukazujú na to, že je nutné, aby lekári venovali väčšiu pozornosť riziku vývoja apendicitídy počas liečby klozapínom. 

Zdroj: Misawa F, Nakajima N, Fujii Y, et al. Appendicitis associated with clozapine. Analyses Based on a Spontaneous Reporting System Database in Japan. J Clin Psychopharmacol 2023;43:228–232.

Vyšlo v Medical Tribune CZ 3. 4. 2024

Zdieľajte článok

Odporúčané