Preskočiť na obsah

Zdravotné poisťovne v strate. MZ aktuálne nevidí dôvod na vyhlásenie konkurzu VšZP

Stack of cash euros and stethoscope2e00 The concept of medical expensive medicine, doctors salary2e00 Copy space for text2e00 Health Life insurance2e00 vaccination costs2e00 Covid-19 crimes
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

V strate sú za prvý kvartál všetky zdravotné poisťovne. Zdravotnícky systém je v tomto roku výrazne podfinancovaný a chýba v ňom 250 až 300 miliónov eur, uvádza súkromná zdravotná poisťovňa Union.

Zdravotné poisťovne vykázali ku koncu marca stratu 69 miliónov eur. Vlani skončili v mínuse viac ako 166 miliónov eur, najväčšiu stratu vykázala štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (153,8 milióna eur).

Výsledky hospodárenia zverejnil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). ÚDZS v tejto súvislosti apeluje na zavedenie viacerých zmien.
Záporné hospodárenie štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) spôsobilo podľa ÚDZS to, že dotuje súkromné zdravotné poisťovne. „VšZP by mala razantne upraviť cenové podmienky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a znížiť tak náklady,“ podotkla predsedníčka ÚDZS Renáta Bláhová.

Úrad podľa jej slov nemôže nariadiť ozdravný plán, pretože mu na to odňali právomoc. Avizuje, že budú na mesačnej báze sledovať plnenie finančno-obchodného plánu aj platobnú schopnosť VšZP. Ku koncu marca bola v strate 50,2 milióna eur.
V strate je aj súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera, jej hospodárske výsledky však ÚDZS označila za skreslené. „Naďalej nadhodnocuje vlastné imanie,“ skonštatovala Bláhová. Poukázala na to, že neopravila prvotné ocenenie poistného kmeňa po spojení poisťovní Dôvera a Apollo v roku 2009. „K 31. decembru 2022 je vo výške 485 miliónov eur, pričom ÚDZS má k dispozícii posudok nezávislého znalca, podľa ktorého táto suma má byť 26 miliónov eur,“ podotkla.
Dôvera by tak podľa jej slov minulý rok nedosiahla stratu 14 miliónov eur, ale zisk. ÚDZS v tejto veci podal trestné oznámenie na Úrad špeciálnej prokuratúry. „Predmetom je aj podozrenie z naplnenia skutkovej podstaty trestného činu skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie,“ priblížila Bláhová. Strata Dôvery ku koncu marca predstavovala 15,6 milióna eur.

Dôvera: ÚDZS pokračuje v šikane

Trestné oznámenie voči súkromnej zdravotnej poisťovni Dôvera v súvislosti s účtovaním poistného kmeňa nemá opodstatnenie a neobsahuje nové zistenia. Nie je ničím iným než pokračovaním dlhodobej šikany voči poisťovni. Obdobné trestné oznámenie už v minulosti kompetentné orgány odmietli. Pre Tlačovú agentúru Slovenskej republiky (TASR) to uviedla Dôvera v reakcii na trestné oznámenie, ktoré podal ÚDZS.
„Vyjadrenia týkajúce sa poistného kmeňa spojené so spájaním poisťovní Dôvera a Apollo nie sú ničím novým. Ide o štandardné účtovné operácie, ktoré sa udiali pred 13 rokmi a ich správnosť potvrdili opakované znalecké posudky od renomovaných znalcov a ďalších odborníkov. Pri účtovaní poistného kmeňa sa riadime platnými zákonmi, a nie domnienkami predsedníčky ÚDZS,“ skonštatoval PR špecialista zdravotnej poisťovne Matej Štepianský.
Dôvera odmietla tvrdenie ÚDZS, že záporné hospodárenie štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne spôsobilo to, že dotuje súkromné zdravotné poisťovne. „Každá zdravotná poisťovňa je zodpovedná za úhradu zdravotnej starostlivosti pre svojich poistencov. Súkromné zdravotné poisťovne nenesú žiadnu zodpovednosť za katastrofálne hospodárenie VšZP,“ skonštatovala.
V súvislosti s tvrdením, že VšZP hradí nemocniciam viac než súkromné zdravotné poisťovne, poukázala na to, že mala viac zdrojov. Úrad podľa Dôvery „zabudol uviesť, že VšZP bola opakovane neférovo dofinancovaná spolu sumou až 358 miliónov eur“. Vyčíta mu tiež ignorovanie odlišných spôsobov pri vykazovaní a revízii ústavnej zdravotnej starostlivosti.
Dôvera tvrdí, že ÚDZS dlhodobo prehliada problémy a venuje sa „vymysleným kauzám“, ktoré nemajú žiadny vplyv na zlepšenie zdravotníctva. „Ak by si ÚDZS dôsledne plnil svoje úlohy a fungoval ako skutočný dozorný orgán, už dávno by nekonštatoval stav alarmujúcej straty štátnej poisťovne, ale konal, a spomínaná strata by sa z roka na rok neprehlbovala,“ dodala.

Union vo strate 3 milióny eur

Súkromná Union zdravotná poisťovňa vlani skončila so ziskom 1,1 milióna eur a ku koncu marca vykázala stratu takmer tri milióny eur. Bláhová poukázala, že napriek tomu vypláca dividendy súkromnému akcionárovi. „Len v posledných dvoch rokov to bolo desať miliónov eur, posledná dividenda bola vyplatená vo februári 2023,“ podotkla. Upozornila, že Slovensko je jedinou krajinou Európskej únie, kde možno z verejného zdravotného poistenia vyplácať zisky súkromným akcionárom.
Verejné zdravotné poistenie si podľa Bláhovej vyžaduje zásadné zmeny. „Kvalitu zdravotnej starostlivosti, jej dostupnosť a súčasne ekonomickú udržateľnosť zdravotníctva ohrozuje absencia pravidiel, ktoré by zaviedli do systému prehľadnosť, spravodlivosť a efektívnosť,“ priblížila. Poukázala pritom napríklad na potrebu zavedenia DRG (Diagnosis Related Group) systému. „Neexistencia DRG systému ako úhradového mechanizmu v spojení s uplatňovaním princípu zmluvnej voľnosti deformujú finančné vzťahy medzi zdravotnými poisťovňami a nemocnicami,“ dodala.
ÚDZS preto navrhne novej úradníckej vláde, aby rezort zdravotníctva začal transparentne zverejňovať jednotkové ceny produkcie nemocníc, ale aj iniciovanie legislatívnych zmien smerom k zákazu krížového vlastníctva a zrušenie tzv. zmluvnej voľnosti.

Union ZP: Dosiahnutie zisku a výplata dividendy nie sú nemorálne

Dosiahnutie zisku a výplata dividendy akcionárovi nie sú nemorálne, v podnikateľskom prostredí sú prirodzené, reagovala pre TASR súkromná Union zdravotná poisťovňa.
„Podiel na zisku, ktorý naša zdravotná poisťovňa vyplatila svojmu akcionárovi, sa týkal iných účtovných období ako aktuálneho účtovného obdobia, v ktorom vykazujeme stratu. Dosiahnutie zisku a výplata dividendy akcionárovi nie sú nemorálne a sú v podnikateľskom prostredí prirodzené,“ povedala pre TASR hovorkyňa zdravotnej poisťovne Kristína Baluchová.
Union ZP za dôvody svojej straty označila nedostatočné financovanie systému. „V tomto roku výrazne podfinancovaný a chýba v ňom 250 až 300 miliónov eur,“ podotkla hovorkyňa. Hospodárenie poisťovne podľa jej slov výrazne ovplyvňuje aj programové rozpočtovanie a legislatívne zmeny, ktoré negatívne ovplyvňujú efektívny nákup zdravotnej starostlivosti.
Zdravotná poisťovňa skonštatovala, že súčasný systém je preregulovaný. „Viac ako stanovenie ďalších pravidiel by nášmu systému pomohla vyššia autonómnosť pri riadení zdrojov, ktoré smerujú do zdravotníctva,“ dodala.

MZ aktuálne nevidí dôvod na vyhlásenie konkurzu VšZP

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR aktuálne nevidí dôvod na vyhlásenie konkurzu Všeobecnej zdravotnej poisťovne. „Rozpracúvávame a analyzujeme dostupné dáta, aby sme zistili a posúdili reálny stav, pričom po zohľadnení ďalších očakávateľných výsledkov VšZP v priebehu ďalších mesiacov tohto roka rezort aktuálne nevidí dôvod na vyhlásenie konkurzu. Prvý kvartál tohto roku končili všetky zdravotné poisťovne so stratou, čo neznamená, že budú končiť kalendárny rok so stratou štyrikrát vyššou, ako je strata v prvom štvrťroku,“ priblížil pre TASR komunikačný odbor rezortu.
Ministerstvo je podľa vlastných slov s informáciami o hospodárení štátnej zdravotnej poisťovne oboznámené. „Táto téma je súčasťou pravidelných stretnutí Ministerstva zdravotníctva SR s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), Ministerstvom financií SR či Útvarom hodnoty za peniaze a s ďalšími relevantnými inštitúciami,“ ozrejmilo.
Rezort podotkol, že s partnermi intenzívne hľadá riešenia, ktoré by zaviedli do systému zdravotného poistenia poriadok a viedli k tomu, aby sa platby za zdravotnú starostlivosť poistencov riešili objektívne a spravodlivo systémom DRG. Súhlasí tiež s viacerými návrhmi ÚDZS, no mnohé si podľa neho vyžadujú legislatívne zmeny, ktoré už budú agendou novej vlády.

VšZP si plní záväzky voči poskytovateľom

VšZP si aj v tomto roku riadne a včas plní všetky záväzky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Zabezpečuje tak komplexnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre svojich poistencov, uviedla poisťovňa v reakcii na výsledky svojho hospodárenia.
„Je podstatné uviesť, že za prvé tri mesiace 2023 vykazujú účtovnú stratu všetky tri zdravotné poisťovne, čo indikuje nedostatok zdrojov na pokrytie všetkých prísľubov a potrieb verejného zdravotného poistenia v roku 2023,“ povedala pre TASR Ivana Štefúnová z oddelenia komunikácie poisťovne.
Rizikom je podľa VšZP aj prerozdeľovanie zdrojov medzi zdravotnými poisťovňami. „VšZP trvalo vynakladá zdroje na ústavnú zdravotnú starostlivosť v objeme, ktorý presahuje jej podiel na liečených pacientoch – tzv. case-mix. Len v roku 2022 uvedená nerovnováha predstavovala približne 90 miliónov eur. Jednoducho povedané, VšZP tieto financie uhradila navyše, aj za poistencov ostatných zdravotných poisťovní,“ podotkla Štefúnová.
Štátna zdravotná poisťovňa preto za kľúčové považuje zvýšenie transparentnosti a zrovnoprávnenie systému úhrad podľa modelu case-mix. „Ten vedie k tomu, že každá zdravotná poisťovňa uhrádza zdravotnú starostlivosť výlučne za svojich poistencov,“ ozrejmila.
VšZP podľa vlastných slov dlhodobo vynakladá na úhradu zdravotnej starostlivosti viac ako 97 percent svojich príjmov z verejného zdravotného poistenia. Upozornila na to, že je to najviac spomedzi všetkých zdravotných poisťovní. „Vďaka tomu bolo možné udržať celý zdravotnícky systém nad vodou, a to aj počas náročného obdobia pandémie, a nebola ohrozená zdravotná starostlivosť žiadneho pacienta na Slovensku. VšZP to len v roku 2022 stálo o 266 miliónov eur viac voči reálne vykázaným výkonom nemocníc,“ dodala.

Odporúčané

Zápal apendixu po klozapíne

8. 4. 2024

V poslednej dobe bolo referované o spojitosti medzi apendicitídou a klozapínom. Avšak túto spojitosť skúmalo málo iných štúdií, existujú skôr iba…