Preskočiť na obsah

Zdravotné riziká užívania e-cigariet u dospievajúcich

e cigareta kouření
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Podľa výsledkov prospektívnej štúdie publikovaných v časopise Thorax môže byť užívanie elektronických cigariet úzko spojené s respiračnými ťažkosťami v porovnaní s užívaním bežných cigariet alebo konope. Dospievajúci s priemerným vekom 17 rokov,  ktorí v predchádzajúcich 30 dňoch uvádzali používanie e-cigariet, následne hlásili zvýšený výskyt dýchavice, sipotu a bronchitických príznakov. Uvedená štúdia použila stredoškolský prieskum, týkajúci sa tabakových produktov a respiračných symptómov v roku 2014, kedy jeho účastníci poskytovali informácie o svojom zdravotnom stave v rokoch 2015, 2017 a 2018.

Lekárom diagnostikovanú astmu uviedlo v anamnéze v čase prvého prieskumu približne 22,7 % respondentov. Autori upozorňujú, že aerosóly v e-cigaretách obsahujú vysoké koncentrácie jemných a ultrajemných častíc, prostredníctvom ktorých prechádzajú toxické látky do dýchacích ciest a zvyšujú riziko respiračných ťažkostí. Používanie e-cigariet nefajčiarmi predstavuje teda zdravotné riziko predovšetkým pre mladšiu generáciu, ktorá sa stáva závislá od elektronických cigariet.

Zdieľajte článok

Odporúčané