Preskočiť na obsah

Zdravotné riziká užívania e-cigariet u dospievajúcich

e cigareta kouření
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Podľa výsledkov prospektívnej štúdie publikovaných v časopise Thorax môže byť užívanie elektronických cigariet úzko spojené s respiračnými ťažkosťami v porovnaní s užívaním bežných cigariet alebo konope. Dospievajúci s priemerným vekom 17 rokov,  ktorí v predchádzajúcich 30 dňoch uvádzali používanie e-cigariet, následne hlásili zvýšený výskyt dýchavice, sipotu a bronchitických príznakov. Uvedená štúdia použila stredoškolský prieskum, týkajúci sa tabakových produktov a respiračných symptómov v roku 2014, kedy jeho účastníci poskytovali informácie o svojom zdravotnom stave v rokoch 2015, 2017 a 2018.

Lekárom diagnostikovanú astmu uviedlo v anamnéze v čase prvého prieskumu približne 22,7 % respondentov. Autori upozorňujú, že aerosóly v e-cigaretách obsahujú vysoké koncentrácie jemných a ultrajemných častíc, prostredníctvom ktorých prechádzajú toxické látky do dýchacích ciest a zvyšujú riziko respiračných ťažkostí. Používanie e-cigariet nefajčiarmi predstavuje teda zdravotné riziko predovšetkým pre mladšiu generáciu, ktorá sa stáva závislá od elektronických cigariet.

Zdieľajte článok

Odporúčané

Editoriál

9. 5. 2022

To, ako teraz vyzerá pregraduálna výchova lekárov, ovplyvní klinickú prax a kvalitu starostlivosti s odstupom desiatich, pätnástich rokov. Prinášame…

Editoriál

28. 11. 2023

Tohtoročná kampaň Deň pre zdravé prsia sa predstavila s názvom „Mamografický skríning – onkokontrola – zachraňuje život a zdravie žien Slovenska“.…