Preskočiť na obsah

Zlepšenie prežitia po náhlej zástave srdca pri športe v priebehu času

defibrilator
Foto: Shutterstock

Náhla srdcová smrť súvisiaca so športom tvorí menšinu náhlych srdcových úmrtí, ale vyvoláva relatívne väčšiu pozornosť médií. Za účelom preskúmania trendov vo výskyte, liečbe a výsledkoch náhlych srdcových zástav, súvisiacich so športom, analyzovali vedci údaje z prospektívneho registra náhlych srdcových zástav, ku ktorým došlo v rokoch 2005-2018 v oblasti Paríža. Autori identifikovali 377 náhlych zástav srdca súvisiacich so športom – definovaných ako tie, ku ktorým došlo počas rekreačnej alebo súťažnej športovej aktivity alebo do 1 hodiny po nej, a to u osôb vo veku 18 až 75 rokov. Iba 20 prípadov (5,3 %) sa vyskytlo u osôb vo veku < 35 rokov. V priebehu času nedošlo k žiadnym zmenám v incidencii. Za zmienku stojí, že išlo prevažne o svedecké zástavy srdca; okolostojaci boli prítomní pri prevažnej väčšine zástav, vrátane 89 % zástav u nepreživších a 98 % zástav u preživších.

Tieto údaje z Francúzska naznačujú, že k pozoruhodnému zvýšeniu prežitia prispelo zvýšené používanie automatizovaného externého defibrilátora (AED) a kardiopulmonálnej resuscitácie (KPR), vykonávané náhodnými svedkami. Medzi prvým a posledným skúmaným dvojročným obdobím štúdie došlo k nárastu používania automatizovaného externého defibrilátora, AED, z 2 % na 29 % a kardiopulmonálnej resuscitácie z 35 % na 95 %. Zdá sa teda, že zameranie na budovanie verejných kapacít pre KPR a používanie AED za účelom zníženia počtu úmrtí na náhlu zástavu srdca je zmysluplné.

Zdroj: Karam N et al. Evolution of incidence, management, and outcomes over time in sports-related sudden cardiac arrest. J Am Coll Cardiol 2022 Jan 25; 79:238.

Zdieľajte článok

Odporúčané