Preskočiť na obsah

Americká opioidová kríza má pôvod v Číne

iStock-1445558737
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Americký portál Statista.com zverejnil 16. apríla 2024 správu o výsledkoch vyšetrovania osobitného výboru Snemovne reprezentantov Spojených štátov amerických týkajúcu sa úlohy Čínskej komunistickej strany v americkej fentanylovej kríze. Zatiaľ čo už dlho je preukázané, že Čína je zďaleka najväčším zdrojom prekurzorov fentanylu, vyšetrovanie si kládlo za cieľ odpovedať na otázku, či čínska vláda, známa svojím vysoko sofistikovaným systémom sledovania, iba priviera oči, alebo či aktívne podporuje výrobu a nezákonný obchod s drogou, ktorá v poslednom desaťročí spôsobila spúšť v Spojených štátoch.

Správa zverejnená 16. apríla ráno uvádza, že je to tak, a tvrdí, že čínska vláda priamo dotuje a podporuje výrobu a vývoz fentanylových materiálov prostredníctvom daňových úľav a udeľovaním peňažných grantov spoločnostiam zapojeným do obchodovania s fentanylom a prekurzormi fentanylu, pričom nedokázala stíhať výrobu a vývoz týchto nezákonných látok, čo je v príkrom rozpore s prísnou kontrolou domáceho predaja drog.

Bývalý generálny prokurátor William P. Barr vo svojom utorkovom prehlásení uviedol: „Práca výboru odhalila presvedčivé dôkazy o tom, že čínska vláda a Čínska komunistická strana nie sú len prizerajúcimi, ale sú hlavnými hýbateľmi. Aktívne sponzorujú, podporujú a uľahčujú výrobu fentanylu a prekurzorov fentanylu pre distribúciu v Spojených štátoch.“ Barr prirovnal masovú distribúciu fentanylu k náhodnej streľbe do davu vzhľadom na jeho toxicitu a skutočnosť, že je často distribuovaný v podobe (falošných) liekov na predpis, ako je Xanax (alprazolam) alebo Adderall (amfetamín).

Ako ukazuje graf nižšie, Spojené štáty zaznamenali za posledných 10 rokov dramatický nárast úmrtí na predávkovanie drogami, pričom tento nárast bol takmer úplne spôsobený vzostupom užitia syntetických opioidov, ako je fentanyl. Podľa predbežných údajov zverejnených CDC (Centers for Disease Control and Prevention) presiahol v roku 2022 počet úmrtí z predávkovania drogami 110 000, pričom syntetické opioidy sa podieľali na 76 000 z nich. Štatista uvádza prímer, že USA stratili počas vietnamskej vojny 58 220 ľudí, čo znamená, že fentanyl a podobné drogy si teraz každý rok vyžiadajú viac amerických životov ako táto vojna za viac ako desať rokov.

Fentanyl je až 50-krát účinnejší ako heroín a pre svoju nízku cenu sa často používa ako prímes k iným drogám, a preto je obzvlášť nebezpečný. Podľa najnovších údajov CDC sa syntetické opioidy, ako je fentanyl, podieľali v minulom roku na dvoch z troch úmrtí na predávkovanie.

Opioidovú krízu v USA opísal docent Hess v časopise Remedia: V súčasnosti prebieha v Spojených štátoch amerických opioidová epidémia. Okrem klasického heroínu, oxykodónu a hydrokodónu tu pôsobí fentanyl a jeho deriváty. Predovšetkým carfentanil je 10 000-krát analgeticky účinnejší ako morfín, a preto je ľahké predávkovať ho. V posledných rokoch sa naprieč USA šíri nová kombinácia farmak xylazínu a fentanylu nazývaná aj zombie droga. Xylazín je α2-agonista používaný na sedáciu vo veterinárnej medicíne. Po jeho podaní dochádza k poklesu krvného tlaku a srdcovej frekvencie. Fentanyl je 100-krát analgeticky účinnejší ako morfín a je typickým µ-opioidným agonistom, ktorý sa viaže na dopamínové neuróny vo ventrálnom tegmente a nucleus accumbens, čím dochádza k eufórii a psychickej závislosti. Kombináciou oboch farmak sa účinok výrazne potencuje ako v oblasti pôsobenia na mozog, tak aj na kardiorespiračný systém. Droga sa šnupe, fajčí alebo podáva injekčne. Pri injekčnom podaní a u chronických konzumentov dochádza k vzniku kožných abscesov a nekrotických kožných lézií, ktoré vedú až k tkanivovým rozpadom. Odtiaľ pochádza označenie zombie droga.

Hess L. Kombinace xylazin/fentanyl (zombie droga) – nový horor na americké drogové scéně. Remedia 2023; 33: 469–472.

Zdieľajte článok

Odporúčané