Preskočiť na obsah

ASCO 2024: Sigvotatug vedotín – sľubné dáta u karcinómu pľúc

plíce
Foto: Shutterstock

Farmakologické dáta svedčia o tom, že výsledky zo štúdie fázy I pri nemalobunkovom karcinóme pľúc (NSCLC) – podrobne uvedené v abstrakte pred výročným stretnutím Americkej spoločnosti klinickej onkológie (ASCO) – odôvodnili nedávny skok do fázy III testovania.

Do štúdie fázy I bolo zaradených 113 pacientov s NSCLC, ktorí boli liečení v režime expanzného dávkovania sigvotatug vedotínom cieleným na integrín beta-6, čo viedlo k celkovej miere odpovede (ORR) 19,5 %.

V podskupine 40 pacientov bez predchádzajúcej liečby taxánmi s neskvamóznym karcinómom však celková miera odpovede (ORR) vyskočila na 32,5 %. Polovica z respondentov dosiahla stabilizácie ochorenia, 27,5 % malo čiastočnú odpoveď a 5 % zaznamenalo úplnú odpoveď.

V abstrakte spoločnosť Pfizer zverejnila, že jeden pacient zomrel v súvislosti s liečbou v dôsledku zápalu pľúc. Celkovo boli najčastejšími nežiaducimi účinkami tretieho alebo vyššieho stupňa dyspnoe, únava a neutropénia.

Zdroj: ASCO, FirstWord

Zdieľajte článok

Odporúčané

Neuroveda a inovatívne technológie

10. 7. 2024

Ak má niekto rád sci-fi, tak práve teraz sa niektoré veci stávajú realitou. Totiž to spoločnosť Neuralink, ktorá patrí medzi 5 top spoločností sveta…