Preskočiť na obsah

ASCO 2024: Toxicita účinnej liečby rádioligandom

karcinom, rakovina
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Cielená terapia alfa žiarením JNJ-6420 spoločnosti Johnson & Johnson preukázala podľa nových údajov zo skorého štádia štúdie potenciálne povzbudivé protinádorové účinky u intenzívne predliečených mužov s metastatickým karcinómom prostaty rezistentným na kastráciu. Výsledky štúdie budú prezentované na výročnom stretnutiu Americkej spoločnosti klinickej onkológie (ASCO 2024).

Zatiaľ čo sa prienik spoločnosti do rádiofarmaceutického priestoru vyznačoval sľubnou účinnosťou vo štúdii fázy I s JNJ-6420 – protilátkou označenou aktíniom-225 (225Ac), ktorá je zameraná na ľudský kalikreín 2, bol tiež poznačený štyrmi úmrtiami pacientov súvisiacimi s liečbou.

Spomedzi 57 pacientov liečených dávkami ≥ 150 µCi JNJ-6420 celkom 45,6 % zaznamenalo pokles hladín prostatického špecifického antigénu aspoň o polovicu (PSA50), zatiaľ čo 14 % dosiahlo PSA90. Výskumníci tiež poznamenali, že JNJ-6420 vyvolal „hlboké a trvalé biochemické a rádiografické reakcie“ po jednej alebo dvoch dávkach experimentálnej terapie. Miera potvrdenej objektívnej odpovede bola 12,5 % spomedzi 24 pacientov s merateľným ochorením na začiatku liečby, vrátane jednej úplnej odpovede a dvoch čiastočných odpovedí.

ILD, trombocytopénia – kľúčové nežiaduce udalosti

Odvrátená strana vlastností JNJ-6420 však poukazuje na toxicitu súvisiacu s liečbou, vrátane trombocytopénie a intersticiálnej choroby pľúc (ILD), o ktorých vedci uviedli, že obe sú spojené s opakovaným ožiarením. Výskyt trombocytopénie a ILD bol 63,2 % a 9 %. Vyšetrovatelia poznamenali, že všetkých päť prípadov ILD sa vyskytlo pri kumulatívnych dávkach ≥ 500 µCi a pred zavedením sledovania funkcie pľúc.

Celkovo sa u 61,4 % pacientov liečených dávkou 150 µCi JNJ-6420 alebo vyššou vyskytli nežiaduce udalosti stupňa ≥ 3 súvisiace s liečbou, ktoré okrem trombocytopénie a ILD tiež zahŕňali anémiu, lymfopéniu a leukopéniu. Okrem toho deväť z 57 pacientov (15,8 %) prerušilo liečbu z dôvodu toxicity súvisiacej s JNJ-6420.

Zdroj ASCO, FirstWord

Zdieľajte článok

Odporúčané