Preskočiť na obsah

ASCO24: Inhibítor HPK1 vykazuje skorý sľub pri karcinóme obličiek

rakovina, karcinom
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Spoločnosť Nimbus Therapeutics zdieľala prehľad údajov z fázy I/II štúdie s prípravkom NDI-101150, ktorá preukázala, že tento inhibítor inhibítor hematopoetickej progenitorovej kinázy 1 (HPK1) viedol aspoň k stabilizácii ochorenia u šiestich z ôsmich pacientov s karcinómom obličiek (renal cell carcinoma, RCC), ktorí dostávali malú perorálnu molekulu. Výsledky štúdie boli zverejnené pred prezentáciou na výročnom stretnutí Americkej spoločnosti klinickej onkológie (ASCO).

Do štúdie sú zaradení pacienti s pokročilými solídnymi nádormi, ktorí dostávali monoterapiu NDI-101150 v dávkach od 50 do 200 mg alebo v kombinácii s PD-1 inhibítorom pembrolizumabom (Keytruda).

Celkovo u 5 z 30 hodnotiteľných pacientov (16,7 %), ktorí dostávali NDI-101150, bol zaznamenaný klinický prínos. V skupine s eskaláciou dávky mal jeden pacient s RCC úplnú odpoveď, zatiaľ čo druhý účastník RCC vykazoval čiastočnú odpoveď. Oba boli vopred liečení viacerými líniami terapií, vrátane check-point inhibítorov.

Okrem toho si traja pacienti s RCC, rakovinou pankreasu a rakovinou endometria udržali trvalú stabilitu ochorenia počas liečby viac ako šesť mesiacov; pacient s RCC udržal odpoveď počas 21 mesiacov. Nimbus uviedol, že inhibítor HPK1 bol dobre tolerovaný s prijateľným bezpečnostným profilom.

Zdroj: ASCO, FirstWord

Zdieľajte článok

Odporúčané