Preskočiť na obsah

Genetická predispozícia obezity

zeny, chůze
Foto: shutterstock.com

Prečo sa u niektorých ľudí vyvinie obezita napriek značnej fyzickej aktivite? Príčinou môže genetická predispozícia, ktorá určuje reakciu na fyzickú záťaž. 

Intenzita cvičenia sama o sebe úplne nevysvetľuje sklon k obezite. Aby výskumníci preskúmali potenciálny genetický základ, použili počet krokov a genetické dáta z už existujúceho populačného súboru dát (USA). Genetické riziko obezity bolo stanovené pomocou známych lokusov z predchádzajúcej celogenómovej štúdie. Boli vytvorené kvartily skóre polygénneho rizika obezity (PRS) u 3 100 dospelých (medián 53 rokov) s európskymi predkami, ktorí na začiatku sledovania neboli obézni (medián BMI ≈ 24,5 kg/m2).

Účastníci ušli na začiatku priemerne 8 300 krokov denne a boli sledovaní po dobu 5,4 rokov (medián). V priebehu štúdie sa obezita objavila u 13 % pacientov v najnižšom kvartile PRS a u 43 % v najvyššom kvartile. Počet krokov aj vyše kvartilov PRS korelovali s rizikom rozvoja obezity. Napríklad účastníci na 75. percentile rizika PRS potrebovali ujsť o 2 280 krokov viac denne ako účastníci na 50. percentile, aby dosiahli rovnaké relatívne zníženie rizika rozvoja obezity. Naopak účastníci na 25. percentile potrebovali k rovnakému relatívnemu zníženiu rizika ujsť o 3 660 krokov menej ako tí na 50. percentile.

Zdroj: Brittain EL et al. Physical activity and incident obesity across the spectrum of genetic risk for obesity. JAMA Netw Open 2024;7:e243821. (https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2024.3821)

Zdieľajte článok

Odporúčané