Preskočiť na obsah

Meditácia a pohyb ako kľúče k zdravému starnutiu

Foto: shutterstock.com

Nové dôkazy podporujúce priaznivé účinky meditácie, mindfulness a zdravotnej výchovy na starších ľudí s poklesom pamäti poskytol tím z Francúzskeho národného inštitútu pre zdravie a lekársky výskum (Inserm) a University of Caen Normandy v spolupráci s výskumníkmi z University of Jena (Nemecko) a University College London. Ich práca bola publikovaná v časopise Alzheimer’s & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring.

„Subjektívny kognitívny pokles“ sa vzťahuje na kognitívne zhoršenie, ktoré sledovaní sami uviedli, napriek normálnym skóre v štandardných kognitívnych testoch. Výskum naznačuje, že títo jedinci sú vystavení zvýšenému riziku objektívneho kognitívneho poklesu.

Predchádzajúce štúdie ukázali, že meditácia, mindfulness a zdravotná výchova sú účinné pri znižovaní úzkosti u ľudí so subjektívnym kognitívnym poklesom. Zdravotná výchova zahŕňa implementáciu preventívnych a opatrovateľských opatrení pre lepšie zdravotné výsledky. Okrem toho súcit a fyzická aktivita súviseli so zlepšením duševného zdravia, čo viedlo k celkovému zlepšeniu zdravia, wellbeingu a kvality života. Sebasúcit sa týka pocitu láskavosti voči sebe samému a zmyslu pre obyčajnú ľudskosť a tým podporuje pozitívne myslenie a vymedzenie voči negatívnym myšlienkam.

Tím vykonal klinickú štúdiu zahŕňajúcu 147 pacientov z kliník špecializovaných na poruchy pamäti vo Francúzsku, Nemecku a Spojenom kráľovstve, z ktorých všetci hlásili subjektívny pokles kognitívnych funkcií. Boli rozdelení do dvoch skupín. Počas ôsmich týždňov jedna skupina navštevovala kurzy meditácie a mindfulness, zatiaľ čo druhá skupina absolvovala zdravotnú výchovu. Účinky týchto intervencií boli hodnotené pomocou krvných testov, kognitívnych hodnotení a dotazníkov.

Pacienti v skupine meditácie a mindfulness preukázali zlepšený súcit so sebou a pacienti v skupine zdravotnej výchovy zvýšili svoju fyzickú aktivitu. Tieto zmeny sa udržali o šesť mesiacov neskôr, čo naznačuje trvalú integráciu do ich života.

Tieto zistenia ďalej podporujú intervencie, ktoré sa zameriavajú na všímavosť a podporujú fyzickú aktivitu u starších ľudí s cieľom podporiť zdravé starnutie. Ako však zdôraznila jedna z hlavných autoriek štúdie Julie Gonneaud, hoci vedecké dôkazy spájajú fyzickú aktivitu so zlepšeným fyzickým, kognitívnym a duševným zdravím, jej efektívne presadzovanie v každodennom živote zostáva problematickým. Tento problém sa vzťahuje aj na meditáciu a mindfulness, ktoré preukázateľne zlepšujú psychickú pohodu starších dospelých.

Zdroj: Medscape 24. 4. 2024

Zdieľajte článok

Odporúčané