Preskočiť na obsah

Neskorá psychóza ako dôsledok neurotoxicity tacrolimu

Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Tacrolimus je najčastejšie imunosupresívum používané po transplantácii, avšak môže mať za následok miernu až závažnú neurotoxicitu až u 32 percent pacientov. Príznaky neurotoxicity môžu kolísať od miernych (tras alebo bolesť hlavy) po závažné (syndróm zadnej reverznej encefalopatie alebo psychóza). Okamžité rozpoznanie a zvládnutie je nutné na vymiznutie príznakov.

Cieľom štúdie bolo popísať klinickú prezentáciu psychózy spôsobenej tacrolimom, typ jeho neurotoxicity a rozlíšiť ju od iných porúch centrálneho nervového systému vrátane delíria.

Autori uvádzajú prípad oneskoreného začiatku tacrolimom navodenej psychózy so zameraním na unikátne klinické rysy a stratégie zvládania. Autori vykonali systematické posúdenie prípadov tacrolimom navodenej psychózy. Využili databázu PubMed a zahrnuli do svojho prehľadu 15 prác.

Závery: Tacrolimom navodená psychóza je unikátnou ukážkou jeho neurotoxicity. Môže sa objaviť bez základných príznakov delíria. Údaje o samotných psychotických príznakoch sú obmedzené na súčasnú literatúru, ktorá sa sústredí na všeobecnejšie a častejšie prezentácie neurotoxicity po tacrolime, ako sú delírium a tras. Vývoj psychózy môže nastať neskôr v priebehu liečby a pri normálnych sérových koncentráciách tacrolimu. Môže sa zlepšiť liečbou antipsychotikami, ale prvotné zvládnutie by malo zahrnúť skríženú titráciu k zmene režimu imunosupresie.

Zdroj: Gunther M, Jiang M, Banga A et al. Delayed‑onset psychosis secondary to tacrolimus neurotoxicity after lung transplant: A case report and systematic review. Journal of the Academy of Consultation‑Liaison Psychiatry. 2023, 64(6):550–561.

Zdieľajte článok

Odporúčané

Neuroveda a inovatívne technológie

10. 7. 2024

Ak má niekto rád sci-fi, tak práve teraz sa niektoré veci stávajú realitou. Totiž to spoločnosť Neuralink, ktorá patrí medzi 5 top spoločností sveta…