Preskočiť na obsah

Počet novodiagnostikovaných diabetikov bol druhý najvyšší

Foto: shutterstock.com

Počet diabetikov dispenzarizovaných v diabetologických ambulanciách sa opäť znížil a je stále nižší ako pred pandémiou covida. Počet novodiagnostikovaných dispenzarizovaných diabetikov bol však v roku 2022 druhý najvyšší.

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) publikovalo nový tabuľkový výstup o činnosti diabetologických ambulancií v Slovenskej republike v roku 2022. Obsahuje údaje o počte osôb s ochorením diabetes mellitus dispenzarizovaných v diabetologických ambulanciách na území SR ku konci roka a počet novodiagnostikovaných pacientov za posledných dvanásť mesiacov.

Dlhodobý vývoj počtu pacientov v rokoch 2009 – 2022 vykazoval rastúci trend, no krátkodobý trend posledných rokov bol mierne klesajúci, uvádza aktuálna správa NCZI.

„Ku koncu roku 2022 bolo v dispenzárnej starostlivosti diabetologických ambulancií 349 595 pacientov sledovaných pre niektorý typ diabetes mellitus, čo bolo 6 439,6 prípadov na 100 000 obyvateľov. Oproti roku 2021 (355 819 pacientov) klesol počet dispenzarizovaných pacientov v diabetologickej starostlivosti o 1,7 %. V porovnaní s priemerným počtom dispenzarizovaných pacientov za posledných päť rokov pred pandémiou 2015 – 2019 (Ø 358 969 pacientov) bol tiež zaznamenaný pokles ich počtu, a to o 2,6 %,“ informuje NCZI.

Pacienti boli najčastejšie dispenzarizovaní pre diabetes mellitus 2. typu (91,3 % prípadov, v počte 319 049 pacientov). Na diabetes mellitus 1. typu sa liečilo 7,3 % pacientov, gestačný diabetes mellitus predstavoval 0,8 % prípadov a iné typy diabetes mellitus malo 0,7 % pacientov.

V roku 2022 bol diabetes mellitus 2. typu novodiagnostikovaný u 22 704 osôb (418,2 prípadov na 100 000 obyvateľov) (G 6). Medziročne (2021 – 24 312 prípadov) klesol počet novodiagnostikovaných pacientov s diabetom mellitus 2. typu o 6,6 %, no súčasne predstavoval druhý najvyšší počet novodiagnostikovaných pacientov s diabetom mellitus 2. typu v rámci sledovaného obdobia rokov 2009 – 2022. V porovnaní s priemerom za roky 2015 – 2019 (ø 18 993 pacientov) vzrástol o 19,5 %.

Najviac nových prípadov ochorenia diabetes mellitus 2. typu bolo u pacientov vo veku nad 45 rokov, ktorí predstavovali 87,1 % všetkých novodiagnostikovaných osôb.

Zdieľajte článok

Odporúčané