Preskočiť na obsah

Projekt NextGen prispeje k personalizovanej liečbe u kardiologických pacientov

Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

V holandskom Utrechte odštartoval inovatívny projekt NextGen, ktorý bude za použitia umelej inteligencie (AI) personalizovať liečbu pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Projekt NextGen získal 7,6 milióna € z programu Európskej únie – Horizon Europe a bude realizovaný 21členným konzorciom, vrátane Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC). 

Kardiovaskulárne ochorenia (KVO) sú na celom svete najčastejšou príčinou úmrtí – každý rok im podľahne takmer 18 miliónov ľudí. V Európskej únii pripadá na KVO jedno z každých troch úmrtí. Náklady na liečbu KVO sú vysoké – podľa odhadov sa v rámci EÚ každoročne jedná o 2 % hrubého domáceho produktu. Ochorení si v živote pacientov vyberá svoju daň – často vede k invalidite, absenciám v zamestnaní či k predčasnému odchodu do penzie.

Personalizovaná medicína je ako v prevencii, tak aj liečbe chorob prispôsobená unikátnej genetickej výbave a zdravotnému stavu jedinca, preto sa predpokladá, že môže znížiť záťaž KVO. Genetická informácia je teraz dostupná oveľa ľahšie ako kedykoľvek predtým, pretože náklady na laboratórnu analýzu kontinuálne klesajú a najvyspelejšie technológie umelej inteligencie (AI) dokážu v rekordnom čase zhromaždiť a kombinovať obrovské množstvo údajov.

Projekt NextGen bude ťažiť z týchto trendov tým, že spojí klinické výskumné organizácie, univerzity, malé a stredné podniky (SME) a profesijné združenia, aby integrovali viac zdrojov dát o jednotlivých ľuďoch. Táto práca je zložitá kvôli požiadavkám na ochranu osobných údajov a vládnych odporúčaní, existencii mnohých štandardov v celej Európe, rôznym formátom dát a obrovskému množstvu informácií.

Prvým krokom bude zmapovať už prebiehajúce iniciatívy, aby bolo isté, že projekt bude skutočne prelomový a vyjde v ústrety zatiaľ nenaplneným požiadavkám. Členovia konzorcia potom vytvoria nové nástroje, ktoré by spojili rôznorodé typy dát tak, aby bola zaručená ich bezpečnosť a informácie mohli byť použité vo výskume. Efektivitu metód, ktoré sú zamerané na odstraňovanie prekážok v integrácii dát týkajúcich sa KVO, majú ukázať pilotné štúdie reálnej praxe.

Túto činnosť doplní iniciatíva 1+ Milión Genómov, ktorej cieľom je zaručiť bezpečný prístup ku genomickým a klinickým dátam naprieč Európou, a ďalšie európske zdravotnícke a štátne inštitúcie, ktoré zaručia bezpečnosť používania dát.

Člen konzorcia prof. Panos Deloukas z Queen Mary University v Londýne uviedol: „Jedná sa o obrovskú príležitosť a výzvu, ktorú máme pri tvorbe správnej sady nástrojov, ktorá nám umožní zjednotiť dáta pacientov s KVO v celej Európe a zaviesť precíznu medicínu na zlepšenie kardiovaskulárnej zdravotnej starostlivosti.“

Koordinátor projektu prof. Pim van der Harst z University Medical Center v Utrechte vysvetľuje: „Žiadni dvaja ľudia nie sú rovnakí, a preto je logické, že každý pacient potrebuje – hoci len nepatrne – odlišnú stratégiu liečby. Personalizovaná medicína je cestou, ako zaistiť prevenciu KVO, urýchliť diagnostiku, skvalitniť monitoring a liečbu pacientov. Aby sme mohli vyvinúť individualizovanú terapiu, musíme kombinovať čo najviac informácií o jednotlivcoch – a to je práve cieľom NextGen: každý unikátny obraz, ktorý vygenerujeme, bude základom pre optimalizáciu kardiovaskulárnej starostlivosti a zlepšenie kvality života pacientov.“

Zdroj: Tlačová správa ESC, 12. februára 2024

Zdieľajte článok

Odporúčané