Preskočiť na obsah

Vysoké dávky kortikosteroidov môžu zvýšiť riziko reaktivácie CMV u pacientov s pneumóniou covid-19

Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: ShutterStock.

Štúdia publikovaná v PLOS One ukázala, že reaktivácia cytomegalovírusu (CMV) bola významne vyššia u kriticky chorých pacientov s pneumóniou covid-19, ktorí dostávali liečbu vysokými dávkami kortikosteroidov, v porovnaní s pacientmi, ktorí kortikosteroidy nedostávali.

„Táto retrospektívna kohortová štúdia ukázala, že miera reaktivácie CMV u kriticky chorých pacientov s pneumóniou covid-19 bola vysoká (28,1 %),“ informoval Tanapat Tassaneeyasin, Mahidol University, Samut Prakan, Thajsko, s kolegami. „Reaktivácia CMV bola spojená s niekoľkými komplikáciami, vrátane iných sekundárnych infekcií, pľúcnej barotraumy, pľúcnej embólie, obličkových a akútnej fibrinóznej a organizujúcej sa pneumónie (AFOP/OP). Výskyt reaktivácie CMV bol pozitívne spojený s mortalitou zo všetkých príčin, najmä s neskorou mortalitou. Vysoká kumulatívna dávka kortikosteroidov zvyšuje riziko reaktivácie CMV a rozvoja CMV ochorenia. Napriek tomu sme nenašli súvislosť medzi anticytokínovými liekmi a rizikom rozvoja reaktivácie CMV.“

Štúdia zahŕňala 185 pacientov vo veku ≥ 15 rokov (54,6 % mužov; priemerný vek 64,7 roka), ktorí mali v období od marca 2021 do októbra 2021 zápal pľúc covid-19. U 52 (28,1 %) pacientov došlo k reaktivácii CMV a u 133 (71,9 %) nie. Počet pacientov s astmou alebo chronickou obštrukčnou chorobou pľúc bol nižší v skupine bez CMV ako v skupine s CMV (5,3 % oproti 15,4 %; p = 0,023). Medzi týmito dvoma skupinami nebol žiadny rozdiel v iných komorbiditách, ako je diabetes, chronické ochorenie obličiek, ochorenie koronárnych artérií a cerebrovaskulárne ochorenie (p > 0,05).

Skupina CMV mala významne vyšší medián kumulatívnych dávok kortikosteroidov v porovnaní so skupinou bez CMV (301 mg oproti 177 mg dexametazónu; < 0,001). Iné liečby covidu-19, ako sú anticytokínové lieky, antivírusové lieky a hemoperfúzia, sa medzi týmito dvoma skupinami významne nelíšili (p > 0,05).

Len kumulatívna dávka kortikosteroidu ≥ 250 mg bola spojená s reaktiváciou CMV (pomer rizika [HR] = 2,042; 95 % interval spoĺahlivosti [CI]: 1,130 – 3,688; p = 0,018), ako ukazuje multivariačná analýza.

Medzi CMV skupinou a non-CMV skupinou bol významný rozdiel v 90-dňovej mortalite (42,3 % oproti 24,1 %; p = 0,014). Miera mortality pre všetkých pacientov v rámci štúdie bola 29,1 %.

Okrem toho bola stredná dĺžka hospitalizácie dlhšia v skupine CMV v porovnaní so skupinou bez CMV (43 dní vs. 24 dní; p < 0,001).

„Výsledky tejto štúdie posilňujú myšlienku, že pacienti s covidom-19 môžu byť nejakým spôsobom imunokompromitovaní a v kombinácii s týmito účinkami liečby kortikosteroidmi môže byť ovplyvnená reaktivácia CMV,“ uzavreli vedci. „Preto by sa podávanie kortikosteroidov malo striktne používať len u pacientov, ktorí majú dôkazy o hypoxémii, ktorí potrebujú kyslíkovú podporu podľa štúdie RECOVERY a medzinárodných smerníc pre liečbu covidu-19."

Autori tiež odporučili, aby sa predĺžené podávanie vysokých dávok kortikosteroidov zvažovalo len u vybraných pacientov a liečba by sa mala prerušiť hneď, ako dôjde k vymiznutiu indikácie.

Redakcia Medical Tribune by rada pripomenula, že aktívna infekcia CMV môže byť spojená s pneumokokovou infekciou so závažným priebehom.

Zdroj: PLOS one

DG Alerts 17. júna 2024

Zdieľajte článok

Odporúčané

Neuroveda a inovatívne technológie

10. 7. 2024

Ak má niekto rád sci-fi, tak práve teraz sa niektoré veci stávajú realitou. Totiž to spoločnosť Neuralink, ktorá patrí medzi 5 top spoločností sveta…