Preskočiť na obsah

Aký plat je dostatočný?

peníze, stetoskop
Foto: Shutterstock

Aktuálne vyjednávanie o platoch v zdravotníctve má širšie súvislosti. Plat by mal byť dostatočný v porovnaní s priemernou mzdou, aby motivoval venovať sa náročnej práci v odbore. A tiež dosť vysoký v rámci európskeho regiónu, aby motivoval zostať na Slovensku. V neposlednom rade je tu potom otázka, aký dáva zvolený spôsob odmeňovania priestor pre individuálne ocenenie zamestnancov.

Do konca júna mala vláda rozhodnúť o navýšení platov lekárom a ďalším zdravotníkom. Najviac naliehavé je podľa ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského pridať sestrám. Rokovania ale nie sú jednoduché. A zatiaľ čo prebiehajú, v rovnakom čase minister financií Igor Matovič kritizuje platový valorizačný automat a zvyšovanie platov zdravotníkov „bez ohľadu na výkon“.

Po stretnutí lekárskych odborárov 14. júna 2022 predseda vlády Eduard Heger prostredníctvom svojej hovorkyne uviedol, že hoci „citlivo, ale zároveň naliehavo vníma potreby lekárov, sestier a ďalších zdravotníckych zamestnancov“, ale zvýšenie platov by znamenalo každoročné výdavky, čo by si vyžiadalo ďalšie opatrenia, „na ktorých zatiaľ nie je dohoda“.

V apríli tohto roku vyhlásili odborári štrajkovú pohotovosť, a ako povedal šéf Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský, ochotu podať výpoveď doteraz deklarovalo približne 3 000 lekárov z nemocníc.

Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb publikuje pravidelne dáta Národného centra zdravotníckych informácií o priemerných platoch v zdravotníctve. Od roku 2005, keď boli priemerné platy v zdravotníctve dokonca nižšie ako priemer v národnom hospodárstve celkom, sústavne rastú platy v zdravotníctve rýchlejšie ako priemer v národnom hospodárstve a v roku 2021 dosiahli 148,9 % priemeru národného hospodárstva.

Rýchlejšie ako priemerná mzda v ekonomike rastú ako platy lekárov, tak platy sestier, ale platy sestier nerastú zďaleka tak rýchlo ako tie lekárske. Lekári v nemocniciach v priemere mali v roku 2021 mzdu u rôznych zriaďovateľov zhruba 3 300 až 3 700 eur, sestry 1 500 až 1 900 eur.

V roku 2020 bola v Českej republike priemerná mesačná odmena sestry v nemocnici podľa právnej formy nemocnice 1 900 alebo 2 200 eur. V roku 2021 odmeny ďalej rástli, rozdiel proti slovenským odmenám je tak rádovo v stovkách eur.

Prepočítané podľa parity kúpnej sily, OECD Health at a Glance 2021 ponúka tabuľku priemerných odmien sestier v nemocniciach v 34 krajinách (za rok 2019 alebo najbližší dostupný). Slovensko je medzi vybranými krajinami najnižšie s priemernou prepočítanou ročnou odmenou 22,8 tisíca dolárov. V Luxembursku to bolo cez 100 tisíc dolárov, v Belgicku a Spojených štátoch rádovo 80 tisíc. To ale nie je tak alarmujúce ako vysoký rozdiel medzi Slovenskom a okolitými krajinami. V Poľsku a Česku tento údaj dosiahol 38 tisíc, respektíve 37 tisíc dolárov.

Rovnaká publikácia ponúka porovnanie, ako sa v jednotlivých krajinách majú platy sestier k priemernej mzde v krajine. Opäť sa jedná o dáta za rok 2019 alebo najbližší dostupný, najnovší vývoj teda nezohľadňujú. Podľa týchto údajov v 32 vybraných krajinách OECD bola mzda sestry zhruba na úrovni 1,2-násobku priemernej mzdy, na Slovensku len na úrovni priemernej mzdy. V Česku aj Poľsku zodpovedali platy sestier 1,3-násobku priemernej mzdy, Rakúsko medzi vybranými krajinami nie je.

Ministerstvo zdravotníctva uvádza, že v roku 2022 poklesol počet sestier na Slovensku na 5,4 na 1 000 obyvateľov. Priemer Európskej únie v počte zdravotných sestier na 1 000 obyvateľov je však 8,1. „Ak by sme chceli mať zdravotníctvo na úrovni priemeru krajín EÚ, musíme povedať, že nám v systéme chýba zhruba 15 tisíc sestier,“ uvádza ministerstvo. Súčasťou riešenia má byť podľa ministra navýšenie finančného ohodnotenia a taktiež sa pracuje na Národnej stratégii riadenia a stabilizácie ľudských zdrojov v zdravotníctve.

Na rovnaký problém upozornila na konci mája 2022 na základe údajov OECD prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová. Uviedla, že na aktuálny počet obyvateľov Slovenskej republiky by sme mali mať v systéme zdravotnej starostlivosti minimálne 47 652 sestier. Týmto počtom by sme sa dostali len na priemer OECD. Pri aktuálnom počte sestier 31 604 (Inštitút zdravotnej politiky, 2020) nám teda chýba už 16 221 sestier. Tieto údaje však nereflektujú pandemické roky, kedy z nášho systému odišlo ďalších 1 876 sestier, uvádza Lazorová. „Vedome sa u nás porušujú normy, ktoré určujú počet sestier na počet lôžok v nemocniciach, nemáme dostatok sestier v komunitnej starostlivosti, nemáme školské sestry, nedostatok sestier je v ambulanciách a v zariadeniach sociálnych služieb. Je logické, že sa následne porušuje aj Zákonník práce a sestry sú nútené realizovať iba zlomok z toho, čo by robiť mali, pretože im na to nestačia sily a ani čas. Z tohto dôvodu sú permanentne vystavené stresu a frustrácii, pretože im práca neprináša uspokojenie, nedokážu sa dostatočne starať o našich pacientov. Čuduje sa niekto, že máme v zdravotníctve nedostatok sestier?“ uvádza prezidentka SK SaPA.

V európskom porovnaní je v slovenskom zdravotníctve pomerne nízky počet sestier aj lekárov. U sestier je ale v medzinárodnom porovnaní priepasť hlbšia. Hustota zdravotných sestier na Slovensku bola, ako ukazujú dáta z publikácie OECD Zdravotný profil krajiny 2021, oveľa nižšia ako priemer EÚ a Slovensko bolo jednou mála krajín, kde od roku 2000 pomer počtu zdravotných sestier k počtu obyvateľov neustále klesal a počet absolventov odboru ošetrovateľstvo sa medzi rokmi 2009 a 2019 znížil o viac ako polovicu. Jednou z príčin je aj podľa analýzy OECD to, že sú na Slovensku relatívne nízke mzdy v porovnaní so susednými krajinami.

Že nedostatok sestier úzko súvisí s odchodmi do krajín, kde sú platy vyššie, potvrdzuje fakt, že problém s nedostatkom sestier je v rôznych regiónoch Slovenska rôzne naliehavý. „Výrazne viac chýbajú sestry v štátnych nemocniciach v Bratislavskom kraji, pretože majú bližšie do Rakúska a do Česka, kde majú oveľa lepšie podmienky. Menej chýbajú sestry na východnom Slovensku,“ uviedol nedávno pro agenturu TASR Marián Petko, riaditeľ Nemocnice s poliklinikou (NsP) sv. Jakuba v Bardejove a prezident Asociácie nemocníc Slovenska. Aj v Bardejove ale už vnímajú, že sestry, ktoré majú pred dôchodkom, nebude mať kto časom nahradiť. Motivovať sestry, aby neodchádzali, je podĺa riaditeľa Petka prvoradé. „V prvom rade je potrebné, aby sme ich motivovali, aby ostali, čiže aspoň sa priblížiť českým podmienkam. Jednak tam nie je jazyková bariéra a nie je tam ani mentálna bariéra, okamžite majú vyšší plat minimálne o 15 percent a viac a lepšie sociálne podmienky,“ skonštatoval Petko pro TASR.

Vzhľadom na demografický vývoj v európskych krajinách je pritom zrejmé, že nikde nebude sestier a ďalších zdravotníkov dostatok a úsilie získať sestry zo zahraničných krajín bude len silnieť. V roku 2018 bol globálny nedostatok odhadovaný na 5,9 milióna sestier, zároveň bolo celosvetovo 17 % sestier starších ako 55 rokov, čo predstavuje viac ako 4 milióny sestier, ktoré pravdepodobne pôjdu v nasledujúcich desiatich rokoch do dôchodku. Absolventiek zatiaľ nie je dostatok, a tak dopyt po sestrách v zahraničí nebude v dohľadnej dobe klesať.

Na tom, že treba najmä sestrám, ale aj ďalším zdravotníkom vrátane lekárov na Slovensku pridať, je pomerne široká zhoda. Neplatí to už ale o otázke, ako k tomu pristúpiť. Zmienka ministra Igora Matoviča o tom, že by sa lekári mali odmeňovať podľa výkonu, pobúrila odbory. Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb dôrazne odmietol slová ministra financií o zrušení valorizačného mechanizmu. Stabilizáciu personálu by podľa neho zabezpečilo dostatočné navýšenie koeficientov pre zdravotníkov vo valorizačnom mechanizme.

Matovič však nie je úplne osamotený s názorom, že by bolo vhodné oveľa viac diverzifikovať platy zdravotníkov podľa kvality alebo pracovitosti. Táto debata sa zrejme bude aj v budúcnosti objavovať.

Zdieľajte článok

Odporúčané