Preskočiť na obsah

Editoriál

MT.SK 2023-07-08 v01editorial

Delegovanie predpisovania liekov medzi špecialistami a všeobecnými lekármi sa od augusta opäť upravilo. To vzbudilo zaujímavé diskusie. Preto sa pýtame predstaviteľov rôznych skupín ambulantných lekárov, či sú dnešné pravidlá pre delegovanú preskripciu ideálne, alebo by sa s dlhodobou medikáciou malo nakladať inak. Odpovede prezidentky Zväzu ambulantných poskytovateľov, prezidentky Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska, prezidenta Asociácie súkromných lekárov Slovenskej republiky a predsedu Pracovnej skupiny ambulantných kardiológov pri Slovenskej kardiologickej spoločnosti čítajte v ankete Fórum: Nové pravidlá pre delegovanú preskripciu. Nevyhnutnosť, alebo nezmysel?

Novú kompetenciu lekárnikov, ktorí budú môcť po absolvovaní školenia aplikovať vakcíny proti chrípke, privítala Slovenská lekárska komora, Slovenská spoločnosť všeobecného a praktického lekárstva a ďalšie odborné spoločnosti, ako aj hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo. Vakcinácia proti chrípke v lekárňach od roku 2024. Zmenu prevádza nevšedný odborný konsenzus.

Akými nelegálnymi cestami miznú v zahraničí lieky z emergentných skladov určené pre slovenských pacientov, popisuje riaditeľ Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv PharmDr. Peter Potúček. Ústav odhalil nelegálny reexport liekov v celkovej hodnote sedem miliónov eur. Potúček: Nelegálny reexport drahých liekov môže mať vplyv na ich dostupnosť.

Nemocnica Bory má CyberKnife. Slováci nemusia za liečbou do zahraničia. Ročne ním v Nemocnici Bory vedia liečiť až 300 pacientov. Pre onkologických pacientov je to vítaná dobrá správa. Nová nemocnica tiež predstavila systém práce multidisciplinárnych diagnosticko-liečebných tímov.

Nápad, ako zistiť fibriláciu predsiení u pacientov, ktorí nechodí k lekárovi, testovali v britskom Liverpoole v supermarketoch. Nákupné vozíky s EKG pomáhajú diagnostikovať poruchy je názov článku, ktorý naznačuje, že práve takéto testovanie by mohlo byť spôsobom, ako vykonávať zdravotné prehliadky v masovom meradle bez nutnosti narušenia každodennej rutiny.

Z výskumu zverejneného v časopise European Heart Journal vyplýva, že Osamelosť je u diabetikov spojená so zvýšeným rizikom kardiovaskulárnych ochorení. „Nemali by sme zľahčovať dôležitosť osamelosti pre fyzické a emocionálne zdravie,“ povedal autor štúdie. Samota mala vo štúdii slabší vplyv ako funkcia obličiek, cholesterol a BMI, ale silnejší vplyv ako depresia, fajčenie, fyzická aktivita a strava.

Ďalšia štúdia ukázala, že U žien s poruchou srdcového rytmu dochádza k rýchlejšiemu kognitívnemu poklesu ako u mužov. Možno vás zaujme správa o Potenciálnom prínosu skríningu karcinómu pľúc pre nefajčiarov, a iné zaujímavosti zo sveta medicíny.

Príjemné čítanie letného vydania praje
Adéla Čabanová
Redaktorka

Zdieľajte článok

Odporúčané