Preskočiť na obsah

Editoriál

MT.SK_editorial

Lekári môžu opäť žiadať o príspevok na otvorenie novej ambulancie všeobecného lekárstva alebo ambulancie pre deti. Chýba 484 ambulancií všeobecných lekárov a 228 pediatrov. V roku 2023 plánuje ministerstvo zdravotníctva podporiť vznik najmenej 32 nových ambulancií.

Nedostupnosť ambulancií pediatrov je jedným z veľkých problémov slovenského zdravotníctva. Okrem podpory vzniku nových ambulancií môže pomôcť aj ich lepšie využitie. Ako hovoria predstavitelia detských lekárov, treba hľadať optimálne riešenie, aby deti a ich rodičia v prípadoch, keď sa dá ochorenie zvládnuť doma, neutekali k lekárovi. Čítajte viac: Nedostatok pediatrov: Pomôcť by mohla edukácia rodičov a podpora domácej liečby.

Dopyt po zdravotných službách so starnutím populácie porastie. Jedným z mála nástrojov, ako sa s tým vyrovnať, je prevencia a kontrola chronických ochorení. Pacienti často podceňujú vysoký cholesterol a hypertenziu. Pritom je zjavné, že vysoký cholesterol a hypertenzia sú významnými rizikovými faktormi infarktu a mozgovej príhody. Dobrá spolupráca pacienta a lekára pri liečbe hypercholesterolémie a hypertenzie môže zásadne zlepšiť zdravie pacienta na niekoľko rokov.

V tomto vydaní Tribune.sk prinášame niekoľko noviniek z tohtoročného kongresu Európskej kardiologickej spoločnosti, ktorého sa naša redakcia zúčastnila aj priamo na mieste. Nenechajte si ich ujsť! Mimoriadny záujem tu bol o prednášky na tému lipoproteínu Lp(a): Lp(a) je v móde, ale plným právom.

Jedna zo štúdií prezentovaných na kongrese ESC 2023 sa zamerala na otázku: Prechádzať na novšie antikoagulanciá u krehkých starších osôb s fibriláciou predsiení? Ukázalo sa, že prechod z liečby antagonistom vitamínu K (VKA) na perorálne antikoagulanciá (NOAC) je u krehkých starších pacientov s fibriláciou predsiení spojený s väčším počtom krvácavých komplikácií v porovnaní s pokračovaním liečby VKA.

V sekcii Hot Line bola na ESC 2023 prezentovaná štúdia superiority s názvom ONCO DVT. Ukázalo sa, že ročná antikoagulácia u onkologických pacientov zlepšuje výsledky. Dvanásťmesačné podávanie edoxabanu je lepšie ako trojmesačné, pokiaľ ide o zníženie výskytu trombotických príhod u pacientov s nádorovým ochorením a distálnou hlbokou žilovou trombózou.

Vďaka projektu ESC sa v ďalších rokoch môžeme tešiť na zaujímavé publikácie z európskej kardiológie. Platforma, ktorá kombinuje kardiologické dáta z reálneho sveta od miliónov ľudí z mnohých európskych krajín, prospeje výskumu zameranému na zdravie srdca. Prepojenie európskych údajov o srdcových chorobách podporí ďalší výskum.

Nielen v kardiológii to žije. Krvný test pomáha predikovať riziko úmrtia na karcinóm pľúc. Jednoduchý krvný test môže v budúcnosti pomôcť identifikovať jedincov, ktorí by mohli mať prospech z ďalšieho skríningu, aj keď nedosahujú na aktuálne kritériá, a to vrátane miernych fajčiarov a nefajčiarov.

Možno sa vás pacienti pýtajú na e-cigarety. Čítajte tu: Zdravotné riziká užívania e-cigariet u dospievajúcich.

Vo svojej štúdii prezentovanej na tohtoročnom kongrese ASCO (Americká spoločnosť klinickej onkológie)  sa vedci z University of Hong Kong zamerali na analýzu črevných komenzálnych baktérií, aby zhodnotili ich prospektívny vplyv na výsledky pacientov s hepatocelulárnym karcinómom liečených imunoterapiou. Čítajte: Črevný mikrobióm a odpoveď na imunoterapiu u pacientov s HCC.

V Tribune.sk nájdete aj ďalšie novinky z medicíny.

Príjemné čítanie praje
Adéla Čabanová
redaktorka

Zdieľajte článok

Odporúčané