Preskočiť na obsah

Editoriál

MT.SK 2023-02 ed

Nadváha a fajčenie vyvolávajú obavy. Onkologický profil Slovenskej republiky, ktorý nedávno vydala Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), poukázal na stále nízke výdavky na prevenciu a na pretrvávajúce nezdravé návyky. Na Slovensku bola zaznamenaná tretia najvyššia úmrtnosť na onkologická ochorenia zo všetkých krajín Európskej únie (EÚ) a expozícia rizikovým faktorom je jedným z dôvodov. Onkologický profil uvádza i mnohé pozitívne správy: Skríningové programy sú na vzostupe. Medzi rokmi 2011 a 2019 úmrtnosť na onkologické ochorenia poklesla o 10 percent, teda rýchlejšie, než je priemer EÚ. Počet potenciálne stratených rokov života v dôsledku nádorových ochorení klesá.

Ako zlepšiť preventívnu starostlivosť na Slovensku a kde k tomu brať inšpiráciu? To je aktuálna otázka pravidelné ankety Fórum: Prevencia sa oplatí. Potrebujeme dáta, osvetu a motivácie. Odpovedajú riaditeľka Národného onkologického inštitútu Mária Rečková, ekonóm Peter Pažitný a členka vedenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne Beata Havelková.

Čo znamená dobrý životný štýl pre mozog, to je jedna z tém ďalšieho textu. Ale nielen to. „Od koronakrízy pribudlo mnoho ľudí, ktorí zdravotníkom a vedcom veria, a zároveň pribudlo aj tých, ktorí ich obviňujú a podozrievajú,“ uvádza v rozhovore pre Tribune.sk neurogenetik Tomáš Eichler. Hovorí aj o situácii vedy na Slovensku: Na Slovensku pracujú mnohí kvalitní vedci – napriek systému, nie vďaka nemu.

PharmDr. Mária Göböová napísala odborný článok Nocebo a ako mu predchádzať o fenoméne liečby, ktorá môže spôsobiť nežiaduce účinky, pretože ich pacient očakáva. Informácie dôležité pre lekárov všetkých špecializácií.

Podľa predpokladov sa v rokoch 2025 – 2035 populácia vo veku nad 65 rokov zvýši o 73 percent, každý štvrtý človek teda už bude patriť medzi seniorov. „Starnutie populácie je najväčšou výzvou pre zdravotnícky i sociálny systém,“ uvádza doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc., z Kliniky rádioterapie a onkológie Východoslovenského onkologického ústavu, a.s., Košice. Viac o problematike geriatrickej onkológie čítajte v textu Budúcnosť a súčasnosť geriatrickej onkológie nielen na Slovensku.

Ďalej sa vo stručnosti venujeme vo februárovom vydaní Tribune.sk okrem iného stratám zdravotných poisťovní, aplikácii pre skoršiu diagnostiku autizmu, dlhodobej starostlivosti o seniorov, vekovo predčasnému kolorektálnemu karcinómu aj génovej liečbe hemofílie.

Príjemné čítanie a veľa úspechov praje
Adéla Čabanová
redaktorka Tribune.sk

Zdieľajte článok

Odporúčané