Preskočiť na obsah

Editoriál

MT.SK 2023-03_editorial

Dočasne poverený minister spravodlivosti Viliam Karas hľadá alternatívu k zavedeniu nového trestného činu ohrozenia poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktoré v rámci memoranda sľúbila vláda Lekárskemu odborovému združeniu v novembri 2022. Zdá sa, že kontroverzný nápad, ako posilniť bezpečnosť v nemocniciach, do praxe skôr nedoputuje. Tým ale problém s rozšíreným nedodržiavaním štandardov minimálneho personálneho obsadenia nemocničných oddelení nezmizne. Mala by sa istota pacientov a zodpovednosť zdravotníckych zariadení nejako zvýšiť? Majú vôbec celoštátne štandardy personálneho vybavenia zmysel? Pomohla by optimalizácia siete nemocníc, zníženie administratívnej záťaže a ďalšie reformy? Sľubujú politici voličom nesplniteľné? A je lepšie personálne nedostatočne zaistené nemocničné oddelenie než žiadne? V aktuálnom Fóre čítajte názory z pohľadu poisťovní, zdravotníckych odborov a analytikov.

Po takmer troch mesiacoch od svojho vymenovania poskytla výkonná riaditeľka Národného centra zdravotníckych informácií Barbora Mareková rozhovor o agende centra. Hlavnou témou bol stav projektov ezdravia. Nové elektronické služby by sa mali spustiť od 1. januára. To za predpokladu, že všetko – hlavne legislatívny proces – pôjde hladko. Avšak systém ezdravia sa podľa Marekovej dostal do stavu, keď sú bez urgentnej sanácie infraštruktúry ohrozené všetky zdravotné dáta občanov.

Pre zdravie srdca je dôležité nielen to, čo jeme, ale aj to, prečo jeme. Jedenie v reakcii na úzkosť alebo smútok je spojené s poškodením srdca. Štúdia zistila, že emočné jedenie bolo spojené s kardiovaskulárnymi problémami, pričom k tomuto vzťahu prispel stres. Emocionálni jedáci konzumujú jedlo, aby uspokojili svoj mozog, nie žalúdok. Menej si uvedomujú hlad a sýtosť. Autori štúdie dospeli k záveru, že snahy o prevenciu KV ochorenia by sa mali zamerať na stravovacie návyky nad rámec nutričného obsahu.

V aktuálnom vydaní Tribune.sk sa tiež dočítate o trende, ako podľa dát NCZI pribúda v očných ambulanciách pacientov so zeleným zákalom.

Nové štúdie, ktorým sa venujeme, sa zaoberali okrem iného otázkami, či predchádzajú vyššie dávky inhalačných kortikosteroidov exacerbáciám astmy. Okrem toho sa pozornosť venuje téme rýchlejšieho stanovenia koncentrácií antidepresív, úlohe genetického testovania a etnicity v liečbe karcinómu prostaty, problematike chudnutia po antidiabetickej liečbe agonistami GLP‑1. Ďalšia štúdia zistila, že kardiovaskulárne prínosy hypolipidemík platia naprieč etnikami a regiónmi.

Pekné jarné dni a zaujímavé čítanie praje
Adéla Čabanová
Redaktorka Tribune.sk

Zdieľajte článok

Odporúčané