Preskočiť na obsah

Editoriál

MT.SK 2022-05ed

V tomto vydaní sa Tribune.sk venuje dopadom rastu cien energií na zdravotníctvo. Držať náklady na energie na uzde bolo pre nemocnice aj ďalších poskytovateľov zdravotných služieb vždy dôležité, význam tejto otázky ale v tomto roku ešte veľmi narástol, pretože náklady na energie predstavujú väčší podiel celkových nákladov na prevádzku. Nemocnice aj ambulancie ťažia ceny energií a to, ako sa v zdravotníctve podarí tomuto problému čeliť, bude do veľkej miery závisieť od podpory a politiky štátu. Fórum: Ako ušetriť na energiách prináša ale aj niekoľko skúseností a tipov, ako sa dajú hľadať úspory na energiách.

Väčšina nemocníc má energie zaistené do konca roka a čo bude v januári, nevedia. Situáciu zhoršuje dlhodobé podfinancovanie a zanedbaná údržba budov. Popisuje to prezident Asociácie nemocníc Slovenska Marián Petko v rozhovore Prezident ANS Petko: Je to začarovaný kruh.

S rastom nákladov sa stretávajú aj distribútori liekov. Ich európska asociácia GIRP upozorňuje, že sa ceny liekov neprispôsobujú vyšším nákladom, a žiadajú: Európa! Zaisti nepretržitú dostupnosť liekov, žiada GIRP. Podľa asociácie už distribútori ťažko môžu vyššie náklady absorbovať a budú musieť obmedzovať služby.

Ďalšie výzvy, ktorým bude čeliť zdravotníctvo pri starnúcej populácii, zväčšujúcom sa dopyte po zdravotných službách a stále drahších liečebných možnostiach, môžu pomôcť zvládnuť efektívne projekty digitálneho zdravotníctva. Jeden zo zaujímavých projektov, ktoré vznikajú na Slovensku, je projekt domáceho skríningu demencie popísaný v texte Detekcia Alzheimerovej choroby: úloha pre umelú inteligenciu.

Že elektronizácia zdravotníctva nestojí, ale ďalej postupuje, to potvrdzuje aj oznámenie poisťovne Dôvera eRecept už aj pre pomôcky, ktoré musí predom schváliť poisťovňa.

Elektronické nástroje preukázateľne pomáhajú v primárnej prevencii. Aktuálne review zahrnulo takmer štyri desiatky systematických prehľadov a metaanalýz a konštatuje: Používanie meračov preukázateľne zvyšuje fyzickú aktivitu.

Vyšli nové odporúčané postupy Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC) pre kardiovaskulárne hodnotenie a liečbu pacientov podstupujúcich nekardiologickú operáciu. Kedy vyšetrovať srdce pred nekardiologickou operáciou? Vyšetrenie srdca sa odporúča aj u zdanlivo zdravých ľudí starších ako 65 rokov pred nekardiologickou operáciou so stredným alebo vysokým rizikom.

Niekoľko štúdií, vrátane Salt Substitute and Stroke Study (SSaSS), publikovanej vlani, prináša Ďalšie dáta v prospech náhrad soli pri hypertenzii. Len málo diétnych intervencií má takú silu dôkazov týkajúcich sa zlepšenia výsledkov.

Aktuálne vydanie Tribune.sk prináša aj ďalšie zaujímavosti z výskumu a klinickej medicíny. Dočítate sa, že Biomarkery veku mozgu môžu predpovedať zotavenie z CMP presnejšie ako chronologický vek, Kardiovaskulárny benefit statínov výrazne prevažuje nad rizikom svalových symptómov, Hypotermia nie je lepšia ako normotermia po srdcovej zástave, Inovácia v liečbe akútnej leukémie výrazne predlžuje prežitie, ďalej Nové poznatky o vzťahu medzi zmenami teploty a kardiovaskulárnymi ochoreniami a ďalšie.

Príjemné čítanie!

Adéla Čabanová

redaktorka Tribune.sk

Zdieľajte článok

Odporúčané