Preskočiť na obsah

Editoriál

MT.SK 2022-08 v02editorial

Nalákať slovenských lekárov späť zo zahraničia a zmierniť ďalší odliv, to bol jeden z hlavných argumentov protestu lekárskych odborov. Podarí sa dosiahnuť zlepšenie v tejto veci? Názory niekoľkých expertov a manažérov sa dočítate v ankete Fórum: Vrátia sa lekári z iných krajín?

Lekárov vlani pribudlo, sestier je naopak menej, naznačuje aktuálny report Národného centra zdravotníckych informácií.

Kvalitná nemocničná starostlivosť neodmysliteľne zahŕňa prevenciu dekubitov a starostlivosť o pacientov s dekubitmi. „Pacient, ktorý je v riziku vzniku dekubitu, sa nesmie v systéme stratiť z dohľadu,“ hovorí PhDr. Beáta Grešš Halász, PhD., MPH, odborná asistentka z Ústavu ošetrovateľstva z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v správe Dekubity na Slovensku. Prečo zaostávame za Európou?

Diéta môže hrať dôležitú úlohu v úspechu imunoterapie a pribúda štúdií, ktoré zisťujú výsledky pre rôzne typy nádorov. Nová multicentrická štúdia vedcov z Veľkej Británie a Holandska sledovala Vplyv stredomorskej diéty na liečbu melanómu.

V sesterskom časopise Tribune.cz nás zaujala téma liečby rezistentnej depresie a pretlačujeme článok Ďalšie sľubné výsledky štúdie s psilocybínom.

Ôsme číslo Tribune.sk je posledným tohtoročným vydaním, a tak sa ponúka obzrieť sa za končiacim rokom 2022.

Venovali sme sa téme reformy nemocníc, s ktorou sa spája dotácia z Plánu obnovy, a otázke vyjadrenej v názve článku Čo prinesie reforma nemocníc, alebo informáciám o najviac rozpracovanom veľkom stavebnom projekte z Plánu obnovy Nová nemocnica v Martine: Unikátny projekt brzdí byrokracia.

Pretože svet medicíny nikdy nestojí, ale beží stále dopredu, priniesli sme informácie o rade noviniek a zaujímavostí, môžete si pripomenúť články Prvá autotransplantácia Langerhansových ostrovčekov. Zákrokov môže byť viac, Diéta s nízkym glykemickým indexom pomáha kardiakom, Používanie meračov preukázateľne zvyšuje fyzickú aktivitu alebo správu o modernom vybavení radioonkologických pracovísk na Slovensku CyberKnife a tí ďalší. Vybavenie rádioterapie sa zlepšilo.

Priniesli sme niekoľko zaujímavých rozhovorov. S akademickými hodnostármi Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského sme hovorili o nedostatku lekárov na Slovensku, kvalite a kapacitách výuky medicíny, riaditeľ Štátneho ústavu pre kontrolu liekov (ŠÚKL) PharmDr. Peter Potúček hovoril o prioritách vo svojom úrade, riaditeľ Národného ústavu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve Michal Staňák opisuje úlohu hodnotenia zdravotníckych technológií.

Otázky platov a nedostatku personálu sa riešili priebežne počas celého roka, napísali sme napríklad súhrn Nedostatok zdravotníkov v dátach.

Prajeme všetkým čitateľom dobré čítanie a celému slovenskému zdravotníctvu a všetkým, ktorí v ňom pracujú, úspešný rok 2023!

Adéla Čabanová
redaktorka

Zdieľajte článok

Odporúčané