Preskočiť na obsah

Makara: Podpora všeobecného lekárstva je stále nedostatočná

MUDr. Peter Makara MPH, prezident SSVPL
MUDr. Peter Makara MPH, prezident SSVPL Foto: MEDI-PARMA

Všeobecní lekári na odbornej konferencii Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva (SSVPL) ocenili najmä praktické workshopy či tému duševného zdravia. Problémom zostáva nedostatok všeobecných lekárov. Hoci je podpora všeobecných lekárov lepšia ako pred piatimi rokmi, stále nie je dostatočná, povedal pre Tribune.sk MUDr. Peter Makara, MPH, prezident SSVPL. 

  • Aké témy boli pre účastníkov vašej jesennej 44. výročnej konferencie SSVPL najatraktívnejšie?

Konferencia bola úspešná, ľudia boli s programom veľmi spokojní. Bol bohatý. Ako vždy sme mali workshopy. Workshop na rozšírenú kardiopulmonálnu resuscitáciu, kde mohli lekári získať aj certifikát, ktorý je pre nich prakticky povinný, bol nonstop obsadený. Rovnako aj workshop zameraný na pohybové intervencie. Záujem bol prakticky o všetky témy, príkladom je športová medicína a psychiatrické témy. Úspešné boli aj workshopy venované prevencii vyhorenia. 

  • V spoločnosti narastá počet psychických ochorení. Ako sa vaša konferencia zaoberala touto problematikou?

Dlhodobo spolupracujeme s odbornou psychiatrickou spoločnosťou, ktorá má každý rok na našej konferencii jeden blok. Lekári majú o túto tému záujem, tento rok bol blok takmer plný. Zaoberali sme sa závislosťami od benzodiazepínov. Štatistiky hovoria, že spotreba benzodiazepínov stúpa a musíme s tým niečo robiť, aby sme z ľudí nerobili závislých. 

  • Existujú nejaké prekážky v odbornom rozvoji všeobecného lekárstva?

Nevidím žiadne takéto prekážky, skôr je tu snaha uvoľniť kompetencie všeobecných lekárov. Už teraz môžeme predpisovať prakticky celé spektrum antihypertenzív a preskripčné obmedzenia sa uvoľnili v prípade liečby vysokého cholesterolu. Existuje tendencia, že by sa to malo zlepšiť. Aj iné lekárske odborné spoločnosti to vidia tak, že je potrebné uvoľniť rôzne obmedzenia, pretože nás všetkých nadmerne zaťažujú. 

  • Nedostatok všeobecných lekárov je dlhodobým problémom, najmä v niektorých regiónoch. Cítite podporu politikov a zdravotných poisťovní?

Podpora je lepšia ako povedzme pred piatimi alebo desiatimi rokmi, ale stále nie je dostatočná. Podpora musí byť ešte silnejšia, aby sa počet všeobecných lekárov doplnil. Dotácie pre nové ordinácie sa zvýšili z 50 000 eur na 70 000 eur. Vyžaduje si to však oveľa komplexnejšiu pomoc, a to aj zo strany vyšších územných celkov. Predovšetkým musí byť jasné, že pôjde o dlhodobú podporu na nasledujúcich desať rokov. Či už pôjde o rezidenčný program, alebo o program na podporu otvárania nových praxí.

Odporúčané