Preskočiť na obsah

Náklady na KV ochorenia v EÚ odpovedajú 2 % HDP únie

Stack of cash euros and stethoscope2e00 The concept of medical expensive medicine, doctors salary2e00 Copy space for text2e00 Health Life insurance2e00 vaccination costs2e00 Covid-19 crimes
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Spoločná práca Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC) a Oxfordskej univerzity má byť okrem iného aj apelom na politikov, že investovať do prevencie a výskumu v oblasti kardiovaskulárneho zdravia má veľký význam.

Kardiovaskulárne (KV) ochorenia v Európskej únii (EÚ) stáli spoločnosť v roku 2021 odhadom 282 miliárd eur. To je ekvivalent dvoch percent celého HDP (hrubý domáci produkt ) Európskej únie. Ukázal to najnovší výskum prezentovaný na kongrese ESC 2023, unikátny svojím rozsahom.

V jednotlivých členských krajinách sa náklady na kardiovaskulárne ochorenia významne líšia. Celkové náklady boli 630 eur na občana EÚ, v jednotlivých štátoch sa pohybovali v rozmedzí od 381 eur na občana na Cypre do 903 eur na osobu v Nemecku.

Náklady zdravotníckych systémov na kardiovaskulárne ochorenia tvoria v EÚ 11 percent celkových zdravotných výdajov, najmenej v Dánsku (6 %) a najviac v Maďarsku (19 %).

Jeden z autorov štúdie Dr. Ramon Luengo-Fernandez z Oxfordskej univerzity pripomenul východiská, že kardiovaskulárne ochorenia sú hlavnou príčinou morbidity a mortality v EÚ a predstavujú taktiež významnú ekonomickú záťaž. A to nielen v priamych nákladoch na zdravotnú a sociálnu starostlivosť, ale aj v podobe predčasných dôchodkov alebo straty pracovnej produktivity, ďalšiu skupinu nákladov predstavuje neformálna neplatená starostlivosť blízkych. Spoločný projekt Európskej kardiologickej spoločnosti a Oxfordskej univerzity vo Veľkej Británii skúmal všetky spomenuté náklady. V každom jednotlivom členskom štáte ich sčítali výskumníci v tamojších cenách.

Jedná sa o najkomplexnejšiu analýzu ekonomických nákladov KV chorôb pre spoločnosť v EÚ od roku 2006. Ide o prvú štúdiu, ktorá využíva celoeurópske registre pacientov a prieskumy namiesto toho, aby sa spoliehala na predpoklady, a na rozdiel od predošlých správ zahŕňa náklady na dlhodobú sociálnu starostlivosť. Ďalšími zdrojmi dát boli Eurostat, OECD, ESC Atlas kardiológie, národné štatistické úrady alebo publikované štúdie.

Konkrétne poznatky štúdie prezentovala na tlačovej konferencii Assoc. Prof. Aleksandra Torbica z Univerzity Bocconi v talianskom Miláne. Vypichla, že samotný zdravotnícky systém nesie len necelých 50 percent ekonomickej záťaže na kardiovaskulárne ochorenia. Pokiaľ by sme sa zamerali len na nemocnice a hospitalizačnú starostlivosť, tá predstavuje v priemere v EÚ 28 percent celkových nákladov na kardiovaskulárne ochorenia. Ďalších 28 percent predstavujú náklady na neformálnu starostlivosť, ktoré výskumníci vyčíslili podľa priemerných zárobkov, pokiaľ išlo o zamestnaných opatrujúcich, alebo podľa minimálnej mzdy v danej krajine, pokiaľ išlo o nezamestnaných opatrujúcich či penzistov. 12 percent nákladov predstavujú straty kvôli predčasným úmrtiam, 9 percent náklady na sociálnu starostlivosť a 5 percent straty produktivity spôsobené chorobnosťou.

Takýto odhad nákladov na kardiovaskulárne ochorenia tu dlho chýbal, dodala profesorka Torbica. Politikom by podľa nej mal pomôcť vhodne zacieliť investície vzhľadom na ekonomickú záťaž, ktorú kardiovaskulárne ochorenia predstavujú.

Na porovnanie, v Spojených štátoch boli náklady na kardiovaskulárne ochorenia pre samotný zdravotnícky systém na osobu vo výške 520 eur, poznamenal profesor Victor Aboyans, člen panelu ESC a spoluautor štúdie z Limoges University vo Francúzsku. Vychádzal z dát amerického úradu CDC za rok 2019 s prepočtom k cenám v roku 2021 v eurách. Zdravotnícke výdaje na KV ochorenia v Spojených štátoch sú teda porovnateľné s tými v Nemecku (486 eur na osobu), avšak o 173 eur na osobu vyššie, než činí priemer EÚ.

Štúdia má byť okrem iného aj výzvou pre európskych politikov, aby si uvedomili, akú významnú ekonomickú záťaž predstavuje liečba kardiovaskulárnych ochorení a ako veľmi dôležité sú investície do prevencie a výskumu v tejto oblasti, uviedol tiež profesor Aboyans.

Profesor Panos Vardas, vedúci stratégie Európskej agentúry pre srdce, kancelárie ESC v Bruseli, povedal: „Je evidentné, že medzi krajinami EÚ existuje značná fragmentácia, pokiaľ ide o výdaje na zdravotnú starostlivosť o kardiovaskulárne ochorenia. To vyžaduje prehodnotenie zo strany EÚ ako celku a 27 krajín EÚ jednotlivo.“ ESC podporuje riadne plánovanie starostlivosti, poznamenal.

Dopady kardiovaskulárnych ochorení v roku 2021 v EÚ

 • 1,8 milióna úmrtí
 • 10 miliónov príjmov do nemocnice
 • 76,8 milióna dní hospitalizácie
 • 7,4 miliardy hodín neformálnej starostlivosti
 • 1,3 milióna stratených pracovných rokov kvôli predčasným úmrtiam
 • 0,1 milióna dní stratených kvôli pracovnej neschopnosti a invalidite

Náklady na kardiovaskulárne ochorenia v mld. eur, 2021, EÚ

 • Zdravotníctvo … 130
 • Sociálna starostlivosť … 25
 • Neformálna starostlivosť … 79
 • Straty spôsobené chorobnosťou … 15
 • Straty spôsobené úmrtnosťou … 32
 • Celkom … 282

Zdieľajte článok

Odporúčané