Preskočiť na obsah

Novela dáva pravidlá liekom hradeným na výnimku

iStock-658646972
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Od augusta majú nové inovatívne lieky iné podmienky na získanie úhrady. Dostupnosť inovatívnych liekov zatiaľ nie je dobrá.

Od 1. 8.2022 nadobúda účinnosť časť novely zákona o podmienkách úhrady liekov z verejných zdravotných poistení. Hlavným cieľom novely je uľahčiť vstup účinných inovatívnych úhrad do systému. Doterajšia prax, kedy sa k novým liekom dostávajú pacienti cez systém výnimiek, neposkytuje predvídateľnosť a rozhodnutie sa mnohokrát líši aj poisťovňa od poisťovne. Vďaka novele by sa malo viac liekov dostať do štandardného režimu úhrady a zároveň sa vytvárajú jasnejšie pravidlá pre výnimky u tých liečiv, ktoré štandardnú úhradu nedostanú.

Mení sa okrem iného spôsob uzatvárania zmlúv o podmienkach úhrady lieku medzi výrobcom a zdravotnou poisťovňou, takzvaných MEA zmlúv. Namiesto rokovania so všetkými zdravotnými poisťovňami bude o základných podmienkach úhrady rokovať držiteľ rozhodnutia o registrácii s ministerstvom zdravotníctva.

Ministerstvo zdravotníctva si od novely sľubuje, že zlepší podmienky pre vstup preukázateľne účinných inovatívnych liekov na trh, odstráni rozdiely v prístupe pacientov k liečbe týmito liekmi a tiež zabezpečí, že vynakladanie finančných prostriedkov za ne bude efektívne a účelné. „Podporiť vstup inovatívnych liekov do zoznamu kategorizovaných liekov, teda podporiť ich presun z tzv. výnimkového režimu do režimu kategorizácie bolo nevyhnutné aj preto, lebo liek je z prostriedkov verejného zdravotníckeho poistenia bez akýchkoľvek rozdielov hradený všetkými zdravotníckymi poisťovňami, iba ak je zaradený v zozname kategorizovaných liekov. Som rád, že sa to podarilo,“ uviedol pri schválení novely v apríli minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.

Ďalšie výzvy liekovej politiky

Niektoré problémy novela rieši, iné ale zostávajú. „Vysoké náklady na inovatívne lieky budú mať po ich príchode veľmi silný vplyv na rozpočet s potenciálom rásť z roka na rok. V prípade, že zainteresované strany nájdu spoločnú cestu, ako inovatívnym liekom umožniť vstúpiť na trh za stanovených podmienok, je potrebné počítať s tým, že zdravotnícke poisťovne nebudú schopné túto sumu pokryť z úspor v iných oblastiach poskytovania zdravotnej starostlivosti. Bez dofinancovania inovatívnej liečby je systém, zdá sa, neudržateľný,“ upozorňujú vo svojej analýze liekovej politiky Ing. Ľubica Löffler, doc. Ing. Peter Pažitný a Ing. Daniela Kandilaki zo spoločnosti Pažitný & Kandilaki.

Autori analýzy volajú po vytvorení strategického plánu liekovej politiky na dlhšie obdobie, a to preto, že sa v budúcnosti bude Slovensko rovnako ako iné krajiny musieť postaviť k príchodu ďalších nových veľmi drahých účinných liekov. Inovatívne lieky sú určené pre stále menšie skupiny pacientov a ich cena je veľmi vysoká. „V budúcnosti budú na trh prichádzať nové, drahé lieky, ktoré sa budú týkať nielen onkológie, ale aj chronických ochorení ako diabetes či kardiovaskulárne problémy. Ich vysoká cena bude pre náš úhradový systém predstavovať úplne novú výzvu. Naším odporúčaním je už teraz sa pripraviť na príchod týchto liekov realizáciou horizon scaninngu (ideálne v spolupráci s farmaceutickými firmami), posilňovaním regulačných nástrojov (napr. MEA, avšak nielen finančné, ale aj výkonnostné) a debatou o iných zdrojoch financovania (fond na inovatívnu liečbu) či úplne nových konceptoch v zdravotníctve (Value-based healthcare). Súčasťou prípravy plánu by mala byť aj príprava scenárov vývoja v súvislosti so starnúcou populáciou. V neposlednom rade je strategický plán potrebné prepojiť na financovanie,“ uvádza analýza. Jednou z možností je viac využívať spoločné európske hodnotenie liekov prostredníctvom HTA.

Na relatívnu nedostupnosť inovatívnych liekov na Slovensku upozorňuje aj prieskum Európskej federácie asociácií inovatívneho farmaceutického priemyslu EFPIA WAIT Indicator. Zo 160 liekov novo registrovaných Európskou liekovou agentúrou (EMA) v rokoch 2017 až 2020 ich bolo k 1. 1. 2022 na Slovensku plne dostupných iba 36. Priemer krajín Európskej únie bol 74 dostupných liekov. Najviac ich bolo dostupných v Nemecku (147), ďalej v Dánsku (129), Rakúsku (127) a Taliansku (127).

Zdieľajte článok

Odporúčané

Zápal apendixu po klozapíne

8. 4. 2024

V poslednej dobe bolo referované o spojitosti medzi apendicitídou a klozapínom. Avšak túto spojitosť skúmalo málo iných štúdií, existujú skôr iba…