Preskočiť na obsah

Súdny dvor EU bude riešiť dlhy slovenských nemocníc súkromným dodávateľom

Foto: Shutterstock

Európska komisia (EK) 19. apríla 2023 zažalovala Slovensko na Súdnom dvore Európskej únie (EÚ) pre výrazne oneskorené platby od verejných nemocníc pre podniky, ktoré im dodávajú tovar a služby.

Členské štáty majú osobitnú zodpovednosť za to, aby verejné orgány včas platili za tovar a služby, ktoré obstarávajú.

Umožnenie výrazného oneskorenia platieb dodávateľom zo strany verejných organizácií, ako sú verejné nemocnice, je v rozpore so smernicou o oneskorených platbách.

„Tieto nadmerné oneskorenia platieb zo strany verejných nemocníc obmedzujú konkurencieschopnosť a odolnosť podnikov pôsobiacich v sektore zdravotníctva, najmä malých a stredných podnikov.  Počas krízy covidu-19 zohrávali tieto podniky kľúčovú úlohu pri udržiavaní prevádzky nemocníc,“ uvádza EK.

Komisia začala postup v prípade nesplnenia povinnosti už v roku 2017, keď rovnako poukázala na to, že výraznými oneskoreniami platieb zo strany verejných nemocníc sa brzdí konkurencieschopnosť a odolnosť podnikov pôsobiacich v sektore zdravotníctva, najmä malých a stredných podnikov.

Komisia uviedla, že po rozsiahlom monitorovaní v roku 2022, ktoré zistilo pretrvávajúce nedodržiavanie predpisov, teraz podáva na Súdny dvor Európskej únie žalobu na Slovensko.

V smernici o oneskorených platbách sa orgánom verejnej moci ukladá povinnosť platenia faktúr v lehote 30 dní, v prípade verejných nemocníc 60 dní. Slovenské nemocnice mali podľa formálneho oznámenia Európskej komisie priemerné oneskorenie platieb v dĺžke 397 dní.

Pre nesprávne uplatňovanie pravidiel smernice o oneskorených platbách zažalovala EK okrem Slovenska aj Portugalsko. V prípade Portugalska sa Komisia obracia na Súdny dvor kvôli oneskoreným platbám z viacerých úrovní verejnej správy.

Na riziko žaloby upozornila krom iných vlani predkladacia správa k uvoľneniu 258,2 milióna eur na zaplatenie najrizikovejších záväzkov nemocníc. „Aj po ukončení procesu finančnej stabilizácie existuje riziko pokračovania v konaní voči Slovenskej republike, ktoré môže mať za následok aj „posunutie“ konania do štádia súdneho konania,“ varovala predkladacia správa.

Zdieľajte článok

Odporúčané