Preskočiť na obsah

Súdny dvor EU bude riešiť dlhy slovenských nemocníc súkromným dodávateľom

Foto: Shutterstock

Európska komisia (EK) 19. apríla 2023 zažalovala Slovensko na Súdnom dvore Európskej únie (EÚ) pre výrazne oneskorené platby od verejných nemocníc pre podniky, ktoré im dodávajú tovar a služby.

Členské štáty majú osobitnú zodpovednosť za to, aby verejné orgány včas platili za tovar a služby, ktoré obstarávajú.

Umožnenie výrazného oneskorenia platieb dodávateľom zo strany verejných organizácií, ako sú verejné nemocnice, je v rozpore so smernicou o oneskorených platbách.

„Tieto nadmerné oneskorenia platieb zo strany verejných nemocníc obmedzujú konkurencieschopnosť a odolnosť podnikov pôsobiacich v sektore zdravotníctva, najmä malých a stredných podnikov.  Počas krízy covidu-19 zohrávali tieto podniky kľúčovú úlohu pri udržiavaní prevádzky nemocníc,“ uvádza EK.

Komisia začala postup v prípade nesplnenia povinnosti už v roku 2017, keď rovnako poukázala na to, že výraznými oneskoreniami platieb zo strany verejných nemocníc sa brzdí konkurencieschopnosť a odolnosť podnikov pôsobiacich v sektore zdravotníctva, najmä malých a stredných podnikov.

Komisia uviedla, že po rozsiahlom monitorovaní v roku 2022, ktoré zistilo pretrvávajúce nedodržiavanie predpisov, teraz podáva na Súdny dvor Európskej únie žalobu na Slovensko.

V smernici o oneskorených platbách sa orgánom verejnej moci ukladá povinnosť platenia faktúr v lehote 30 dní, v prípade verejných nemocníc 60 dní. Slovenské nemocnice mali podľa formálneho oznámenia Európskej komisie priemerné oneskorenie platieb v dĺžke 397 dní.

Pre nesprávne uplatňovanie pravidiel smernice o oneskorených platbách zažalovala EK okrem Slovenska aj Portugalsko. V prípade Portugalska sa Komisia obracia na Súdny dvor kvôli oneskoreným platbám z viacerých úrovní verejnej správy.

Na riziko žaloby upozornila krom iných vlani predkladacia správa k uvoľneniu 258,2 milióna eur na zaplatenie najrizikovejších záväzkov nemocníc. „Aj po ukončení procesu finančnej stabilizácie existuje riziko pokračovania v konaní voči Slovenskej republike, ktoré môže mať za následok aj „posunutie“ konania do štádia súdneho konania,“ varovala predkladacia správa.

Zdieľajte článok

Odporúčané

Editoriál

9. 5. 2022

To, ako teraz vyzerá pregraduálna výchova lekárov, ovplyvní klinickú prax a kvalitu starostlivosti s odstupom desiatich, pätnástich rokov. Prinášame…

Editoriál

28. 11. 2023

Tohtoročná kampaň Deň pre zdravé prsia sa predstavila s názvom „Mamografický skríning – onkokontrola – zachraňuje život a zdravie žien Slovenska“.…