Preskočiť na obsah

Postavenie farmaceuta v spoločnosti

Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Farmácia je moderná nezávislá veda, ktorej história sa datuje okolo prvej tretiny 19. storočia.

Farmácia je veda a umenie zaoberajúce sa prípravou a štandardizáciou liekov. Jeho rozsah zahŕňa pestovanie rastlín, syntézu chemických zlúčenín a analýzu liekov. Farmaceuti sú zodpovední za prípravu dávkových foriem liekov, ako sú napríklad tablety, kapsuly či sterilné injekčné roztoky, a sú neoddeliteľnou súčasťou zdravotníckeho reťazca. Farmaceut je vysoko vzdelaný zdravotnícky pracovník, ktorý počas štúdia farmácie nadobudne vzdelanie v oblasti hlavne farmakológie, farmakognózie a farmaceutickej chémie, ale aj v oblasti analytickej chémie, organickej chémie, anatómie, fyziológie a v mnohých iných vedeckých oblastiach. Tento rozsah vedomostí dovoľuje farmaceutovi byť naozaj zdatným profesionálom pri poskytovaní plnohodnotnej zdravotnej starostlivosti.

Farmaceut vo verejnej lekárni môže pripravovať individuálne pripravované lieky a zároveň podávať dispenzačné minimum, optimum alebo maximum, čiže vykonáva dispenzačnú činnosť.

Individuálne pripravované lieky (IPL) tvorili kedysi základný sortiment každej lekárne. Pripraviť ich dokázal jedine lekárnik a boli symbolom tohto povolania. Aj v dnešnej dobe, napriek moderným liekom, predstavujú dôležitú súčasť lekárenskej starostlivosti a majú v lekárni svoje nezameniteľné miesto. Podstatnú úlohu zohrávajú napríklad pri výpadku hromadne vyrábaných liečivých prípravkoch alebo pri špecifických ochoreniach, kedy je pacientom potrebné podať liek v osobitnej liekovej forme. Individuálne pripravované lieky sú zároveň nenahraditeľné aj pre zabezpečenie špecifického terapeutického režimu, či už z dôvodu nedostupnosti vhodného liekového základu HVL, alebo na trhu chýbajúcej potrebnej koncentrácie a veľkosti balenia.

Čo zahŕňa správna dispenzačná činnosť?

  • Je dôkazom, že lekárnik je vysoko špecializovaný zdravotnícky pracovník a je článkom v reťazci starostlivosti o pacienta rovnako ako návšteva obvodného alebo odborného lekára, zároveň je dôkazom, že farmaceut je zavŕšením všetkých diagnostických vyšetrení a liečebných postupov a taktiež je prvým článkom v prípade, že sa pacient rozhodne najprv navštíviť farmaceuta pred návštevou lekára.
  • Je súhrnom informácií a úkonov, ktoré nasmerujú pacienta k bezpečnému užitiu liečiva, ktoré by mali u pacienta podporiť dôveru v liečebný postup a v liek – compliance pacienta.
  • Je to maximálna a v daných časových možnostiach vyčerpávajúca informácia podaná pacientovi o správnom užití a uchovaní liečiva vrátane možných nežiaducich účinkov, interakcií, kontraindikácií.

Dispenzačnú činnosť, ako som spomínala vyššie, môžeme rozdeliť na dispenzačné minimum, optimum a maximum.

Dipenzačné minimum: Sú to informácie podávané pacientovi bez skúsenosti s liečbou. Je potrebné upovedomiť pacienta o časovom intervale užívania antibiotík. Ak užíva antibiotiká, ktoré sa berú nalačno, podať mu túto informáciu. Všeobecný príklad: Tablety sa užívajú podľa individuálne stanovenej dávky, zapijú sa čistou vodou (nevhodné sú džúsy a mlieko). Rozpustné prášky sa rozpúšťajú v asi 150 ml vody, vždy tesne pred plánovaným podaním. Už nariedené sirupy je potrebné držať v chladničke, pred použitím pretrepať a spotrebovať do 7 dní.

Dispenzačné optimum: Informácie, ktoré sa podávajú pacientovi v prípade individuálnej potreby. Ak pacient užíva aj iné lieky, upozorniť ho na možné kontraindikácie a nežiaduce účinky. Odporučiť pacientovi užívanie probiotík a nejakých vitamínov, ktoré urýchlia liečbu a zmiernia nežiaduce účinky. Väčšiu pozornosť treba venovať tehotným ženám, ženám, ktoré užívajú hormonálnu antikoncepciu, respektíve pacientom s poškodením pečene alebo obličiek.

Dispenzačné maximum: Konzultačná činnosť, podrobnejšia analýza stavu pacienta a vyhodnocovanie interakcií, kontraindikácií, možných nežiaducich účinkov. Tento druh dispenzačnej činnosti je málo využívaný, pretože je časovo náročný.

Farmaceut v nemocničnej lekárni: Úloha nemocničných lekárnikov spočíva najmä v monitorovaní dodávok a nákupu všetkých liekov, ktoré sa v nemocnici používajú. Spolu s touto úlohou musia tiež vyrábať, vydávať a testovať kvalitu liekov, ktoré sa majú skladovať a používať. Našťastie majú pomoc farmaceutických technikov a asistentov. Nemocničný lekárnik úzko spolupracuje s inými zdravotníckymi pracovníkmi, aby sa zaistila bezpečnosť lieku. Súčasťou nemocničnej lekárne môže byť aj klinický farmaceut; klinický farmaceut musí zložiť skúšku v špecializačnom odbore lekárenstvo a následne klinická farmácia, stáva plnohodnotným klinickým farmaceutom.

Klinický farmaceut často pracuje v multidisciplinárnom tíme v rámci farmaceutickej praxe. Klinickí farmaceuti spolupracujú s inými odborníkmi v oblasti starostlivosti, ako sú lekári a zdravotné sestry.

Klinickí farmaceuti sú zodpovední za posúdenie zdravotných problémov pacientov, navrhovanie riešení a predpisovanie liekov, ktoré im majú pomôcť.

Farmaceut vo vede

Farmaceutická veda kombinuje širokú škálu vedeckých disciplín na identifikáciu cieľov liekov v tele a navrhovanie nových liekov, ktoré pôsobia na tieto ciele bezpečne a efektívne. Farmaceutický vedec študuje pôsobenie liekov a objavovanie liekov, aby navrhol nové terapie, ktoré sú bezpečné a účinné pri liečbe chorôb.

Z tohto celého vyplýva, že farmaceut má naozaj významnú úlohu v spoločnosti. Na Slovensku by sa mohlo toto povolanie dostať trochu viac do povedomia, pretože v posledných rokoch je postavenie farmaceuta veľmi nedocenené. Pritom tento zdravotnícky pracovník môže pomôcť zlepšiť zdravie obyvateľstva, odbremeniť lekárov od preplnených čakární v rozsahu, ktorý mu to dovoľuje, alebo napríklad znížiť náklady zdravotných poisťovní. Je dôležité iba nájsť správnu cestu.

Zdroje:

Pharmacy | Drug Compounding & Dispensing, Pharmaceutical Science | Britannica
Zoznam receptov | Slovenská lekárnická komora (slek.sk) What Is The Role Of Pharmacist In Hospital? (Inpatient Pharmacists) - Pharmacist Report
Profesionálna komunikácia lekárnika pri dispenzácii antibiotík– Mgr. Martina Pardusová, Brno, 2015
Clinical Pharmacist: Understanding Their Key Role | IQVIA (iqviamedicalsalescareers.com)

Zdieľajte článok

Odporúčané

Neuroveda a inovatívne technológie

10. 7. 2024

Ak má niekto rád sci-fi, tak práve teraz sa niektoré veci stávajú realitou. Totiž to spoločnosť Neuralink, ktorá patrí medzi 5 top spoločností sveta…