Preskočiť na obsah

Dlhé čakacie doby na operáciu srdca treba riešiť vznikom nových kardiochirurgií

prof.  MUDr. Viliam Fischer kardiochirurg
prof. MUDr. Viliam Fischer

Na Slovensku najviac ľudí zomiera na kardiovaskulárne ochorenia, potom nasledujú onkologické diagnózy. Vysokú morbiditu a mortalitu  prináša aj  súčasný spôsob života s nedostatkom pohybu, v strese, pri umelom osvetlení, málo sme vonku na vzduchu  a konzumuje sa veľa procesovaných potravín. Okrem osvetových preventívnych programov pre širokú verejnosť zameraných na znižovanie rizika kardiovaskulárnych ochorení treba  vytvárať vhodné zázemie na diagnostiku a liečbu. V SR sú tri kardiologické centrá – Národný ústav srdcových a cievnych chorôb v Bratislave, Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici,  Východoslovenský  ústav srdcových a cievnych chorôb v Košiciach a rok je v Košiciach – Šaci otvorené ďalšie kardiocentrum. Na Slovensku sa však dlho čaká na operácie srdca. „Mali by sa vytvoriť ďalšie kardiochirurgické centrá v Bratislave a Martine,“ povedal nám prof. MUDr. Viliam Fischer, CSc., FICS, kardiochirurg  a garant pre kardiochirurgiu Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) v Bratislave, ktorý prvý transplantoval srdce v samostatnej Slovenskej republike v roku 1998.  

  • Aká je situácia v kardiochirurgii na Slovensku?

Dlhodobo je známa skutočnosť, že najviac ľudí zomiera, a nielen na Slovensku, na srdcovo-cievne ochorenia. Na Slovensku je to okolo 50 %. Na druhom mieste, čo sa týka úmrtí, sú onkologické ochorenia a tam je to približne o polovicu menej.

  • Aké sú čakacie lehoty na operácie srdca? O aké zákroky ide najčastejšie?

Čakacie doby na operáciu srdca dospelých pacientov v troch kardiocentrách (Bratislava, Banská Bystrica, Košice) sú dlhé,  približne medzi 1 – 1,5 roka. To je veľmi dlhá doba. V Košiciach je situácia priaznivejšia, okrem Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb bolo v januári 2023 otvorené ďalšie kardiochirurgické  pracovisko v Šaci. Ale v Západoslovenskom a Stredoslovenskom kraji tento neúnosný stav pretrváva.

Z operačných výkonov sa najväčšie počty operácií vykonávajú na srdcových tepnách (bypassy) a potom nasledujú operácie srdcových chlopní.

  • Aký počet  operácií srdca v rámci Slovenska sa realizuje katetrizačne a koľko na otvorenom hrudníku, resp. s mimotelovým obehom?

To je úplný nepomer, v prospech katetrizačných zákrokov. Tieto výrazne dominujú – hovoríme o čísle okolo 10 tisíc výkonov, tie chirurgické predstavujú okolo 2 tisíc výkonov. Moderné trendy smerujú ku katetrizačným riešeniam tam, kde je to možné.

  • Keďže sa čaká dlho, pacienti sa operácie nemusia dočkať a zomierajú, resp. sa im zhorší zdravotný stav a  tým aj kvalita života? 

 V čakacej dobe zomiera zbytočne veľa pacientov a mnohí z tých, ktorí sa operácie dočkajú, sa dostanú na operačný stôl už v pokročilejšom štádiu ochorenia, kedy je už väčšia pravdepodobnosť aj operačných a pooperačných komplikácií.

 Je to tvrdý nápor na psychiku pacienta, ktorý už má určenú diagnózu, je indikovaný na operáciu srdca, aj  subjektívne sa necíti dobre, a pokiaľ sa akútne jeho zdravotný stav nezhorší, tak nemá šancu sa dostať k operačnému výkonu z dôvodov neúnosne dlhej čakacej doby na operáciu.

  • Potrebujeme na Slovensku ďalšie kardiochirurgické pracoviská?

Slovensko nevyhnutne potrebuje aspoň ďalšie dve kardiochirurgické pracoviská, jedno na západnom Slovensku a druhé na strednom Slovensku.

  • Kde by mali vyrásť tieto pracoviská, resp. kde by mali vzniknúť?   

Aké je možné riešenie? Roky čakať, až sa postaví  nová nemocnica v Bratislave, keďže dobre vieme, ako dopadli Rázsochy, a pozerať sa, ako nestíhame pomáhať  kardiochirurgickým pacientom, je medicínsky, morálne a aj eticky neúnosné. Najmä keď sa postavila a už aj otvorila nová moderná nemocnica na Boroch v Bratislave so špičkovými parametrami a s 16 operačnými sálami.

Ďalším vážnym dôvodom pre zriadenie kardiochirurgického pracoviska v nemocnici Bory  je skutočnosť, že  na  jeseň minulého  roku sa tam presťahovalo Centrum intervenčnej neuroradiológie a endovaskulárnej liečby  (CINRE), vrátane jeho invazívneho katetrizačného pracoviska. Ročne CINRE  realizuje  najviac invazívnych výkonov na Slovensku, takmer  5 000. Medzi tieto patria nielen viaccievne postihnutia srdcových tepien, ale aj invazívne výkony na srdcových chlopniach, pri ktorých je už nutné v prípade výskytu komplikácií mať aj kardiochirurgické zázemie.

V Českej republike je to už pravidlom a v Nemecku dokonca prikázané zákonom.

Ďalšie kardiochirurgické pracovisko by sa mohlo vytvoriť na strednom Slovensku, konkrétne v Martine, kde je už schválená výstavba novej modernej nemocnice. Martin  má  kvalitné kardioinvazívne pracovisko, tiež s výbornými výsledkami, ako aj tradíciu medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. V Martine totiž pôsobila známa medicínska osobnosť, chirurg-kardiochirurg profesor MUDr. Pavol Šteiner, DrSc., ktorý medzi prvými na Slovensku (r. 1952) realizoval srdcové operácie aj v mimotelovom obehu srdca.

  • Aká je situácia v kardiochirurgii v Českej republike v porovnaní so Slovenskom? 

V porovnaní s Českou republikou, čo sa týka kardiocentier, vychádza Slovensko pomerne nepriaznivo. Len kardiochirurgických pracovísk je v ČR 14, na Slovensku päť, z toho jedno detské kardiocentrum. V Prahe je päť kardiochirurgických pracovísk, v Bratislave  sa nachádza len jedno  kardiochirurgické pracovisko pre dospelých. Treba opäť pripomenúť, že v Košiciach, ktoré majú menej obyvateľov ako hlavné mesto Slovenska,  sú už  dve kardiochirurgické pracoviská.

 A čo sa týka kardioinvazívnych pracovísk? V ČR je ich 24 a na Slovensku iba sedem. Budúcnosť riešenia koronárnej medicíny ide jasne v prospech katetrizačnej invazívnej metódy, ktorá je aj ekonomicky výrazne lacnejšia ako klasická kardiochirurgická operácia. Nehovoriac o ďaleko menšom diskomforte pre pacienta z hľadiska dĺžky pobytu v nemocnici 1 – 2 dni, času realizácie výkonu (20 – 40 minút), ktorý sa realizuje vpichom do tepny (a. radialis, a. femoralis). Oproti 7 – 10 dňom hospitalizácie pri klasickej operácií (z toho 2 dni je pacient na oddelení ARO), kde je potrebná celková anestézia, prístup cez hrudnú kosť, realizácia samotného výkonu, zošitie aj hrudnej kosti, bolesti po operácii, ordinácia množstva liekov. V tejto súvislosti mi nedá nepripomenúť výrok svetových ekonómov: „Najdrahší hotel na svete je nemocnica!“

Vytvorením ďalších dvoch kardiochirurgických pracovísk v Bratislave a Martine by sa na Slovensku vyriešil problém dlhodobej čakacej doby na operácie srdca. A výrazne by sa znížil nemalý počet úmrtí pacientov, ktorí sú na čakacej listine.

Zdieľajte článok

Odporúčané